>>>> Naar de stamboom foto's

>>>> Terug naar Homepage


De Friese familie:

=========== Eerste generatie ============

I.             Rinse Harmens Harmsma, geboren te Ureterp op 4-3-1752, overleden te Beets op 28-10-1814 (en aldaar begraven), getrouwd te Opsterland op 5-5-1776 met Martijntje Annes, geboren te klein Olterterp op 14-4-1756, gedoopt op 2-5-1756, overleden te Opsterland in 1796.
                      Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harmen Rinzes Harmsma, geboren te Hemrik op 19-1-1778, volgt IIa.

        2. Anne Rintses Harmsma, geboren op 24-1-1780, volgt IIb.

        3. Oebele Rinzes Harmsma, geboren op 12-2-1782, overleden op 14-5-1861, getrouwd te Beets op 19-3-1809 met Inske Minnes.

        4. Lammert Rinzes Harmsma, geboren te Lippenhuizen 23-4-1785, volgt IIc.

        5. Hendrik Rinzes Harmsma, destijds wonende te Beets bij de kerk, geboren op 9-11-1788, volgt IId.

        6. Eize Rinzes Harmsma, destijds wonende te Beets, later te Lippenhuizen, geboren op 28-6-1791, overleden te Beetsterzwaag op 15-9-1870, getrouwd op 12-6-1834 met Janke Sjoerds de Boer.

        7. Jan Rinzes Harmsma, geboren op 22-2-1794, overleden op 26-4-1867.

=========== Tweede generatie ============

IIa.          Harmen Rinzes Harmsma, geboren te Hemrik op 19-1-1778, zoon van I, boer te Beets, later rentenier, overleden te Beets op 3-6-1856 (ook begraven te Beets), getrouwd te Beetsterzwaag op 18-5-1806 met Wijckje Jans Bruinsma, geboren op 27-10-1782.

Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Tjeerd Harmens Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 5-11-1807, volgt IIIa.

        2. Rinze Harmens Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 22-6-1809, overleden in 1810.

        3. Rintse Harmens Harmsma, geboren/gedoopt te Beetsterzwaag op 7/31-3-1811, overleden te Smallingerland op 10-7-1860.

        4. Martijntje Harmens Harmsma, geboren op 1-4-1813, overleden te Smallingerland op 11-4-1886, getrouwd op 14-5-1842 met Anne Oebeles IJpenga, geboren te Beetsterzwaag op 19-7-1815, overleden te Boornbergum op 28-2-1890.

        5. Jeen Harmsma, geboren te Beets op 22-5-1815, overleden te Smallingerland op 27-12-1879.

        6. Oebele Harmens Harmsma, geboren te Beets op 28-8-1817, volgt IIIb.

        7. Jan Harmsma, geboren te Beets op 19-12-1819, volgt IIIc.

        8. Anne Harmens Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 5-3-1823, volgt IIId.

          

IIb.          Anne Rintses Harmsma, geboren op 24-1-1780, zoon van I, overleden op 28-7-1870, getrouwd te Beetsterzwaag op 18-5-1806 met Trijntje Jans Bruinsma , geboren op 18-5-1780, overleden te Beetsterzwaag op 23-2-1861.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Rinzes Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 10-4-1807, volgt IIIe.

        2. Jan Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 9-9-1808, overleden te Breda op 27-10-1831.

        3. Martinus Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 20-11-1810, volgt IIIf.

        4. Willemke Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 1-10-1812, overleden op 12-1-1846, getrouwd te Beetsterzwaag op 1-6-1837 met Jan Eizes Bruinsma, geboren op 23-11-1805, overleden op 26-4-1865. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Hij is later hertrouwd met Jeltje Gerdes Herder, geboren op 31-5-1815.

        5. Harmen Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 25-11-1814, volgt IIIg.

        6. Oldert Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 25-11-1814, overleden te 12-8-1895.

        7. Albert Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 25-11-1816, arbeider, overleden te Beetsterzwaag op 12-9-1879.

        8. Martijntje Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 16-7-1817, overleden op 11-3-1885, getrouwd te Terwispel op 17-5-1850 met Cornelis Jans Bosma, geboren ongeveer 1814.

        9. Oebele Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 9-7-1819, volgt IIIh.

       10. Eize Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 31-10-1821, volgt IIIi.

          

IIc.          Lammert Rinzes Harmsma, geboren te Lippenhuizen op 23-4-1785, zoon van I, overleden op 27-12-1865, getrouwd te Opsterland op 30-5-1812 met Sytske Hendriks Meijerhof, geboren te Kortehemmen op 31-10-1785, overleden te Opsterland op 16-12-1864.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Rinze Lammerts Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 19-5-1814, volgt IIIj.

        2. Hendrik Lammerts Harmsma, geboren op 28-3-1816, volgt IIIk.

        3. Martijnus Lammerts Harmsma, geboren op 3-5-1822, overleden te Opsterland op 8-3-1823.

        4. Klaaske Lammerts Harmsma, geboren op 6-5-1824, overleden op 22-1-1901, getrouwd op 10-5-1851 met Sierd Sikkes Sikkema. Uit dit huwelijk 1 kind.

        5. Martijntje Lammerts Harmsma, geboren op 31-3-1827, overleden op 29-12-1899, getrouwd op 5-5-1855 met Lyke Treddes Zwanenburg, geboren op 24-7-1822.

          

IId.          Hendrik Rinzes Harmsma, geboren op 9-11-1788, zoon van I, boer, overleden op 16-2-1866, getrouwd te Beetsterzwaag op 12-5-1815 met Gaitske Hendriks vd Meulen, geboren te Kortehemmen op 16-1-1791, overleden te Beets op 20-2-1866. Destijds wonende te Beets bij de kerk.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Martijntje Hendriks Harmsma, geboren op 17-2-1816, overleden in 1816.

        2. Martijntje Hendriks Harmsma, geboren op 16-7-1817, overleden te Smallingerland op 27-11-1885, getrouwd te Smallingerland op 30-1-1841 met Kornelis Alles Kalverboer. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        3. Rinzes Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 13-3-1820, volgt IIIl.

        4. Hendrik Hendriks Harmsma, geboren op 10-10-1822, overleden op 7-11-1822.

        5. Inskje Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 29-2-1824, overleden te de Pein op 26-4-1872, getrouwd te Smallingerland op 5-11-1846 met Heinse Johannes de Boer (zoon van Joh. Foppes de Boer en Antje Jans Harma (25-2-1778/8-9-1850), kleinzoon van Jan Harmens Harma, geboren te de Pein op 20-9-1804, overleden te de Pein op 24-10-1873; deze Jan Harmens Harma is mogelijk een broer van Rinse Harmens Harmsma). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        6. Hendrik Harmsma, geboren op 6-1-1827, overleden op 5-6-1832, getrouwd met onbekend.

        7. Klaaske Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 18-12-1827, arbeidster, overleden te Smallingerland op 9-1-1890, getrouwd op 7-5-1842 met Oene Sytzes Tolsma. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        8. Sytze Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 29-9-1829, overleden op 30-4-1900, getrouwd op 13-5-1852 met Jelle Jans Jongsma, geboren te Kortehemmen op 15-2-1822, arbeider. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

        9. Jantje Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 16-6-1833, overleden te Smallingerland op 14-7-1923, getrouwd op 13-5-1852 met Pope Arjens vd Meulen. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

=========== Derde generatie ============

IIIa.         Tjeerd Harmens Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 5-11-1807, zoon van IIa, overleden op 26-5-1864, getrouwd op 4-6-1835 met Geijske Wickes Veenstra, geboren ongeveer 1810.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Trijntje Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 30-3-1836, overleden op 23-3-1842.

        2. Wicke Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 1-2-1838.

        3. Stijntje Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 13-3-1840, overleden te Opsterland op 5-7-1914, getrouwd met Sjoerd Piers Hoekstra, geboren ongeveer 1837.

        4. Harmen Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 11-3-1843, volgt IVa.

        5. Trijntje Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 18-3-1844, overleden te Beetsterzwaag op 7-4-1922.

        6. Martijntje Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 2-6-1849, getrouwd op 3-11-1885 met Hendrikus Johannes Selles, geboren te Kampen op 23-1-1831.

        7. Wietske Tjeerds Harmsma, geboren te Opsterland op 23-5-1852, overleden te Hattem op 3-4-1940, getrouwd met Gerard Londo. Uit dit huwelijk 1 kind.

          

IIIb.        Oebele Harmens Harmsma, geboren te Beets op 28-8-1817, zoon van IIa, boerenknecht te Beets, overleden te Smallingerland op 24-1-1881, getrouwd te Smallingerland op 17-5-1845 met Lutske Wouters Pietersma, geboren te Drachten op 14-9-1816, overleden te Drachten op 19-3-1907.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harmen Oebeles Harmsma, geboren te Kortehemmen op 25-3-1850, volgt IVb.

        2. Wouter Oebeles Harmsma, geboren te Drachten op 10-12-1851, overleden te Smallingerland op 19-4-1871.

        3. Pieter Oebeles Harmsma, geboren te Kortehemmen op 24-7-1853, volgt IVc.

        4. Jan Oebeles Harmsma, geboren te Drachten op 27-7-1858, overleden op 17-1-1937.

          

IIIc.         Jan Harmsma, geboren te Beets op 19-12-1819, zoon van IIa, overleden te Drachten op 17-11-1883, getrouwd te Smallingerland op 13-5-1854 met Aaltje Pieters Wagenaar, geboren te Opeinde op 7-1-1826, overleden te Drachten op 8-7-1912.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Trijntje Harmsma, geboren te Drachten op 20-3-1856, overleden te Drachten op 4-1-1905.

        2. Pieter Jans Harmsma, geboren te Drachten op 6-9-1859, overleden te Drachten op 27-11-1859.

        3. Joukje Jans Harmsma, geboren te Boornbergum op 23-9-1862, overleden te Boornbergum op 14-10-1926, getrouwd te Smallingerland op 4-6-1892 met Jan Petrus Arendz, geboren te Boornbergum op 24-5-1841, overleden te Boornbergum op 17-12-1920, beiden aldaar begraven. Uit dit huwelijk 1 kind.

        4. Harmen Jans Harmsma, geboren te Drachten op 22-7-1866, veehouder, overleden te Heerenveen op 21-8-1943.

          

IIId.        Anne Harmens Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 5-3-1823, zoon van IIa, overleden te Smallingerland op 21-12-1890, getrouwd op 10-5-1849 met IJkje Martens Piepstra, geboren te Drachten op 11-10-1823.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Trijntje Annes Harmsma, geboren op 12-8-1850, overleden op 20-10-1933, getrouwd te Opsterland op 2-5-1878 met Hendrik Blaauw, geboren te Opsterland op 22-9-1843, overleden te Opsterland op 28-6-1911. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

        2. Antje Annes Harmsma, geboren op 2-10-1854, overleden op 24-8-1861.

        3. Harmen Annes Harmsma, geboren te Beets op 2-10-1854, timmerman, overleden te Boornbergum op 29-3-1941, getrouwd te Beetsterzwaag op 12-5-1878 met Geertje Veenstra, geboren te Opsterland op 24-4-1851, overleden op 30-10-1924.

          

IIIe.         Rinzes Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 10-4-1807, zoon van IIb, overleden op 6-10-1873, getrouwd op 8-5-1835 met Beertje Rinzes Offeringa. Bijgenaamd Rinze de Beer.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jantje Rinzes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 17-6-1835, overleden op 30-1-1865.

        2. Trijntje Rinzes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 26-7-1836, overleden op 30-1-1866.

        3. Anne Rinzes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 11-12-1838, overleden op 28-4-1862.

          

IIIf.         Martinus Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 20-11-1810, zoon van IIb, veehouder bij de Kuipersreed, overleden op 9-6-1849, getrouwd op 19-5-1831 met Boukjen Martens van Velden.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Trijntje Martinus Harmsma, geboren op 31-3-1832, overleden te Het Bildt op 1-4-1876, getrouwd op 29-4-1858 met Koop Roel vd Velde.

        2. Anne Martinus Harmsma, geboren op 20-1-1835, volgt IVd.

        3. Lutske Martijnus Harmsma, geboren op 29-6-1837, overleden op 17-3-1847.

        4. Antje Martinus Harmsma, geboren op 26-9-1839, overleden op 6-1-1840.

        5. Marten Martinus Harmsma, geboren op 26-11-1840, volgt IVe.

        6. Jeen Martinus Harmsma, geboren op 8-4-1845, overleden op 18-1-1873.

        7. Sytske Lutske Martinus Harmsma, geboren op 8-10-1847, overleden op 18-4-1885, getrouwd op 13-5-1875 met Tjeerd Gaastra, geboren te Beetsterzwaag op 6-11-1845, overleden te Drachten op 4-4-1911. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

          

IIIg.        Harmen Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 25-11-1814, zoon van IIb, landbouwer, overleden op 25-7-1902, getrouwd te Beetsterzwaag op 22-5-1841 met Bontje Binnes Bruinsma, geboren op 21-4-1821, overleden op 3-9-1895.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Anne Harmens Harmsma, geboren op 20-6-1842, overleden te Haskerland op 2-5-1922.

        2. Janke Harmens Harmsma, geboren te Beetsop  3-9-1845, overleden te Opsterland op 30-1-1919, getrouwd met Pieter Johannes Huisma.

        3. Trijntje Harmens Harmsma, geboren te Beets op 20-5-1847, overleden te Beetsterzwaag op 7-4-1922 (ook aldaar begraven), getrouwd op 17-5-1872 met Geert W. Klaver, geboren te Bergum op 13-8-1836, overleden te Beetsterzwaag op 26-8-1909. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        4. Rinze Harmens Harmsma, geboren op 3-10-1849, overleden in 1852.

        5. Binne Harmens Harmsma, geboren in 1850, volgt IVf.

        6. Rinze Harmens Harmsma, geboren te Opsterland op 11-3-1853, volgt IVg.

          

IIIh.        Oebele Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 9-7-1819, zoon van IIb, overleden te Beetsterzwaag op 20-9-1899, (ook aldaar begraven), voor de eerste maal getrouwd op 4-7-1842 met Eva Hendrik Visser, geboren in 1822, overleden op 8-4-1845.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Anne Oebeles Harmsma,  geboren te Ureterp op 18-9-1842, volgt IVh.

      

Voor de tweede maal getrouwd op 12-5-1849 met Geertje Hendriks Wiebenga, geboren te Boorn-bergum op 18-11-1821, overleden op 10-2-1901, beiden begraven te Beetsterzwaag.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Hendrik Oebeles Harm-sma geboren te Beetster-zwaag op 28-2-1850, volgt IVi.

        2. Martinus Oebeles Harm-sma, geboren te Beetster-zwaag op 11-2-1852, volgt IVj.

        3. Aldert Oebeles Harm-sma, geboren op 6-3-1855, overleden op 21-6-1860.

        4. Trijntje Oebeles Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 1-10-1857, huishoudster op landgoed Lauswolt, overleden te Arnhem op 12-5-1942, begraven te Beetsterzwaag.

        5. Aaltje Oebeles Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 16-1-1861, overleden te Sneek op 12-2-1950, begraven te Beetsterzwaag op 16-2-1950, getrouwd te Opsterland op 12-5-1898 met Harmen Puijman, geboren te Velp op 9-3-1851, tuinman in Lauswolt, overleden te Beetsterzwaag op 5-6-1942, beiden aldaar begraven. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        6. Willemke Oebeles Harmsma, geboren op 20-10-1863, dienstmeid, overleden op 7-10-1894.

        7. Grietje Oebeles Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 25-9-1867.

          

IIIi.          Eize Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 31-10-1821, zoon van IIb, veehouder, overleden te Beetsterzwaag op 9-10-1870, voor de eerste maal getrouwd op 24-6-1847 met Grietje Sierd Westra (en gescheiden op 2-9-1858).

      

Voor de tweede maal getrouwd op 14-5-1859 met Trijntje Jans Jongsma, geboren te Kortehemmen op 8-9-1824, overleden te Beetsterzwaag op 12-11-1914.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Wietske Eize Harmsma, geboren te Kortehemmen op 10-3-1861, overleden te Kortehemmen op 24-3-1954, getrouwd te Smallingerland op 10-5-1884 met Ruurd Teakes Oosterwoud, geboren op 6-7-1860, veehouder, overleden op 20-1-1957, beiden begraven te Boornbergum. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

        2. Trijntje Eize Harmsma, geboren te Kortehemmen op 4-3-1865, coupeuse, overleden te Veenwouden op 30-8-1950, getrouwd te Opsterland op 30-4-1914 met Roel Binsma, geboren te Beetsterzwaag op 19-4-1860, overleden te Opsterland op 21-12-1938.

        3. Anne Eize Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 24-1-1868, volgt IVk.

          

IIIj.          Rinze Lammerts Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 19-5-1814, zoon van IIc, overleden te Weststellingwerf op 5-1-1892, voor de eerste maal getrouwd op 20-7-1843 met Rinske Jochems vd Berg.

Voor de tweede maal getrouwd op 27-6-1856 met Grietje Kornelia Rinsema, geboren te Beetsterzwaag op 29-5-1830.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sietsche Rinzes Harmsma, geboren te Noordwolde op 18-8-1857, overleden te Utingeradeel op 8-9-1923, getrouwd te Weststellingwerf op 26-4-1884 met Jacob P. Bakker.

        2. Lammert Rinzes Harmsma, geboren te Langedijk op 9-9-1859, overleden te Noordwolde op 10-9-1934.

        3. Kornelis Rinzes Harmsma, geboren te Langedijk op 11-6-1861, overleden te Noordwolde op 15-12-1941, getrouwd te Weststellingwerf op 1-6-1918 met Henderika Wicherson, geboren op 27-1-1878, overleden te Oldeberkoop op 11-9-1957.

        4. Joukje Harmsma, geboren te Noordwolde op 30-3-1863, overleden te Steggerda op 11-12-1945, getrouwd te Weststellingwerf op 23-11-1888 met Albert Scheer, overleden op 5-10-1915. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

        5. Hendrik Rinzes Harmsma, geboren ongeveer 1865, overleden te Noordwolde op 20-8-1893.

        6. Martinus Harm Harmsma, geboren te Noordwolde op 24-12-1867, volgt IVl.

        7. Jan Rinze Harmsma, geboren te Noordwolde op 25-4-1870, volgt IVm.

        8. Klaas Harmsma, geboren te Noordwolde op 21-10-1872, volgt IVn.

        9. Lijkle Harmsma, geboren te Noordwolde op 31-5-1877, volgt IVo.

          

IIIk.         Hendrik Lammerts Harmsma, geboren op 28-3-1816, zoon van IIc, overleden op 20-12-1889, getrouwd op 9-7-1842 met Aukjen Ottes Jelsma, geboren te Opsterland op 28-6-1822, overleden te Opsterland op 21-8-1881.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sytske Hendriks Harmsma,  geboren op  15-4-1843,  overleden te  Tietsjerksteradeel op 25-5-1909, getrouwd op 6-5-1865 met Douwe Jans de Glee. Uit dit huwelijk 1 kind.

        2. Martje Hendriks Harmsma, geboren op 9-8-1847 te Lippenhuizen, overleden op 9-5-1913 te Wymbritseradeel, getrouwd op 25-4-1875 met Hendrik Jelle Kleefstra, geboren op 25-10-1840 te Utingeradeel, overleden op 12-5-1904 te Wymbritseradeel.

        3. Ottje Hendriks Harmsma, geboren te Lippenhuizen 9-8-1847 te Lippenhuizen, overleden op 25-5-1918, getrouwd op 7-5-1869 met Hotze Pelles Hofstra, geboren te Oldeboorn op 16-5-1841. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        4. Lambertus Hendriks Harmsma, geboren te Lippenhuizen op 7-1-1859, volgt IVp.

          

IIIl.          Rinzes Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 13-3-1820, zoon van IId, landbouwer, overleden op 27-11-1907, getrouwd te Opsterland op 11-5-1853 met Stijntje Arjen vd Meulen.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Hendrik Rinzes Harmsma, geboren op 13-5-1854, overleden op 28-6-1854.

        2. Hendrik Rinzes Harmsma, geboren te Oudega op 21-4-1855, volgt IVq.

        3. Arjen Rinzes Harmsma, geboren te Beets op 22-10-1857, overleden te Smallingerland op 25-4-1927.

        4. Eize Rinzes Harmsma, geboren op 4-4-1859, overleden op 11-8-1859.

        5. Gaitske Rinzes Harmsma, geboren op 4-4-1859, overleden op 18-1-1867.

        6. Eize Rinzes Harmsma, geboren te Opsterland op 8-6-1862, volgt IVr.

        7. Gaaiske Rinzes Harmsma, geboren op 15-10-1867, getrouwd op 26-11-1891met  Sikke Jans vd Veen.

        8. Jantje Harmsma, geboren te Beets op 3-5-1871, overleden te Opsterland op 27-2-1952, getrouwd op 7-5-1897 met Folkert Aizes Tolsma, geboren te Smallingerland op 2-2-1872, overleden te Nijbeets op 19-4-1958. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

        9. Antje Harmsma, geboren te Beets op 3-5-1871, overleden te Utingeradeel op 20-9-1965, getrouwd op 7-5-1897 met Otte Sijds Akkerman, geboren te Utingeradeel op 18-4-1872, overleden te Oldeboorn op 28-12-1957. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

=========== Vierde generatie ============

IVa.         Harmen Tjeerds Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 11-3-1843, zoon van IIIa, veehouder, overleden te Drachten op 1-5-1925, getrouwd op 22-6-1870 met Hendrica Alberts vd Berg, geboren te Beetsterzwaag op 29-5-1844, overleden te Drachten op 3-12-1905.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Albert Harmsma, geboren in 1871, overleden te Smallingerland op 20-11-1878.

        2. Gepke Harmsma, geboren in 1873, overleden te Smallingerland op 8-10-1893.

        3. Janke Harmsma, geboren in 1875, overleden te Smallingerland op 14-11-1884.

        4. Tjeerd Harmsma, geboren in 1877, overleden te Smallingerland op 1-11-1878.

        5. Geert Harmsma, geboren in 1879, overleden te Smallingerland op 15-8-1898.

        6. Albert Harmsma, geboren te Drachten op 21-2-1880, volgt Va.

        7. Tjeerd Harmsma, geboren in 1882, overleden te Smallingerland op 9-7-1883.

        8. Hiltje Harmsma, geboren te Drachten op 22-6-1883, overleden te Smallingerland op 20-8-1954, getrouwd te Smallingerland op 7-6-1913 met Kornelis Landmeter, geboren te Opsterland op 6-10-1876. Uit dit huwelijk 1 kind.

        9. Tjeerd Harmsma, geboren in 1886, overleden te Smallingerland op 31-5-1887.

       10. Janke Harmsma, geboren in 1888, overleden te Smallingerland op 23-10-1911.

       11. Stijntje Harmsma, geboren in 1889, overleden te Smallingerland op 14-2-1890.

          

IVb.        Harmen Oebeles Harmsma, geboren te Kortehemmen op 25-3-1850, zoon van IIIb, overleden op 30-3-1929, getrouwd te Utingeradeel op 19-5-1876 met Anna Catharina Frederica Cnossen, geboren te Hommerts op 8-12-1850, overleden op 16-12-1931.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Klaske Harmsma, geboren te Oldeboorn op 24-2-1878, overleden te Wassenaar op 8-11-1962, getrouwd te Utingeradeel op 26-5-1904 met Wiebe Wiebenga, geboren te Haskerland op 21-9-1872, overleden op 27-2-1952. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Lutske Harmsma, overleden op 12-7-1942, getrouwd te Utingeradeel op 21-1-1904 met Hendrik Bokma, geboren in 1881, overleden te Heerenveen op 24-1-1943, begraven op Westerveld. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        3. Oebele Harm Harmsma, geboren te Oldeboorn op 30-11-1884, volgt Vb.

        4. Johanna Harmsma, geboren te Oldeboorn op 10-10-1888, overleden te Dantumedeel op 26-11-1976, voor de eerste maal getrouwd te Utingeradeel op 19-5-1910 met Jetze Harm Pool, geboren op 21-7-1888, overleden op 22-7-1918, voor de tweede maal getrouwd te Utingeradeel op 7-5-1925 met Keimpe Boersma, geboren te Utingeradeel op 13-1-1879, overleden te Heerenveen op 30-7-1955, voor de derde maal getrouwd te Smallingerland op 26-7-1957 met Jan de Boer, geboren te Opsterland op 17-5-1888, overleden te Smallingerland 22-3-1970.

        5. Pieter Harmsma, geboren te Oldeboorn op 15-12-1891, volgt Vc.

          

IVc.         Pieter Harmsma, geboren te Kortehemmen op 24-7-1853, zoon van IIIb, overleden te Oldeboorn op 18-1-1939, getrouwd te Utingeradeel op 14-5-1880 (ook melding van huwelijk op 9-12-1880) met Trijntje Wytzes Veldman.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sjoukje Pieters Harmsma, geboren te Oldeboorn op 13-10-1881, overleden te Leeuwarden op 3-12-1965, getrouwd te Utingeradeel op 9-5-1907 met Hendrik Akkerman, geboren te Utingeradeel op 28-3-1875, overleden te Utingeradeel op 20-3-1960. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

        2. Oebele Harmsma, geboren op ?-7-1883, overleden te Utingeradeel op 27-2-1884.

        3. Lutske Harmsma, geboren in 1885, overleden te Utingeradeel op 17-3-1892.

        4. Oebele Harmsma, geboren te Oldeboorn op 9-9-1889, volgt Vd.

          

IVd.        Anne Martinus Harmsma, geboren op 20-1-1835, zoon van IIIf, overleden te Haskerdijken op 9-6-1911, getrouwd op 7-5-1865 met Stijntje S. Bosma.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Baukje Annes Harmsma, geboren te Haskerdijken op 29-12-1868, overleden te Gaasterland op 23-8-1953, getrouwd te Opsterland op 10-6-1897 met Pier H. Piersma, geboren te Gaasterland op 30-7-1862, overleden te Gaasterland op 9-5-1942.

IVe.         Marten Martinus Harmsma, geboren op 26-11-1840, zoon van IIIf, overleden te Aengwirden op 30-9-1924, getrouwd te Opsterland op 9-5-1869 met Bontje Douwes Bosscher.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Martinus Martens Harmsma, geboren te Beets op 21-3-1870, volgt Ve.

        2. Douwe Martens Harmsma, geboren te Beets op 9-7-1872, volgt Vf.

          

IVf.         Binne Harmens Harmsma, geboren in 1850, zoon van IIIg, overleden te Opsterland op 15-7-1895, getrouwd te Opsterland op 9-5-1884 met Loltje Eits vd Berg.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harm Harmsma, geboren te Opsterland op 19-6-1888, huisgenoot van de familie Stoker, overleden te Donkerbroek op 23-5-1951.

          

IVg.        Rinze Harmens Harmsma, geboren te te Beets op 11-3-1853, zoon van IIIg, arbeider, overleden te Beets op 26-4-1928, getrouwd op 21-6-1889 met Jacoba van den Bos, geboren te Wijnjeterp op 4-8-1864, overleden te Beets op 6-2-1934 (beiden begraven te Oud-Beets).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harmen Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 17-9-1889, veehouder, overleden te Opsterland op 22-2-1984, getrouwd te Opsterland op 2-5-1918 met Geertje Engelsma, geboren te Utingeradeel op 25-7-1887, overleden te Nijbeets op 21-7-1969.

        2. Anne Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 5-10-1891, fruitteler, overleden te Drachten op 14-12-1984.

        3. Bontje Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 25-5-1894, Veehoudster, overleden te Smallingerland op 24-3-1975, getrouwd te Smallingerland op 13-5-1922 met Wieger Oosterwoud, geboren te Smallingerland op 25-12-1890, overleden te Opsterland op 13-2-1940. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        4. Leffert Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 8-5-1896, veehouder, overleden te Leeuwarden op 3-7-1947.

        5. Janke Harmsma, geboren te Beets op 9-6-1902, overleden/begraven te Assen/Westerbork 12/16-10-1959, getrouwd te Westerbork op 26-11-1927 met Harm Okko Ebens, geboren te Vries op 3-12-1897. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

          

IVh.        Anne Oebeles Harmsma, geboren te Ureterp op 18-9-1842, zoon van IIIh, overleden te Zuidhorn op 1-10-1923, brigadier, voor de eerste maal getrouwd te Beetsterzwaag op 17-12-1865 met Trijntje Jans Bruinsma, geboren te Beets op 4-4-1840, overleden te Zuidhorn op 5-7-1897.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Oebele Harmsma, geboren te Beets op 17-12-1865, over-leden op 21-7-1902. Verstandelijk gehandicapt.

        2. Jeen Eize Willem [Willem] Harmsma, geboren te Oudhoorn op 23-1-1870, volgt Vg.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Zuidhorn op 26-5-1898 met Gezina van der Heide, geboren te Zuidhorn op 31-3-1880, overleden te Gro-ningen op 27-10-1941 (op 31-10 te Noordhorn begraven), (dochter van Sjoerd van der Heide en Lammerdina Swart).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Anna Evalina Catherina Ubina [Evalien] Harmsma, geboren op 2-6-1898, overleden te Rinsumageest op 16-3-1931, getrouwd in 1927 te Noordhorn met Maarten [Marten] Laverman, postkantoorhouder, geboren te Akkrum op 12-7-1896, overleden te Rinsumageest op 23-3-1962. Marten is later hertrouwd met Klaaske Grietje Zijlstra, uit dat huwelijk vier kinderen.

        2. Lambertus Sjoerd Harmsma, geboren te Zuidhorn op 16-2-1900, volgt Vh.

        3. Martinus Hendrik Harmsma, geboren te Zuidhorn op 6-3-1902, volgt Vi.

        4. Lamberdina Gezina Harmsma, geboren te Zuidhorn op 9-8-1904, overleden te Oegstgeest op 6-6-2000, getrouwd met Leendert Wrede, geboren te Utrecht op 8-10-1890, voormalig assistent-resident in Indië, overleden te Den Haag op 6-4-1968. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        5. Sjoerd Dirk Sijt Harmsma, geboren op 21-12-1907, volgt Vj.

          

IVi.          Hendrik Oebeles Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 28-2-1850, zoon van IIIh, overleden te Olterterp op 22-11-1940, (begraven te Beetsterzwaag), getrouwd te Smallingerland op 3-6-1876 met Hiltje Koenes Veenstra, geboren te Haulerwijk op 20-12-1850, overleden te Olterterp op 21-2-1935, beiden begraven te Beetsterzwaag.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Geertje Hendriks Harmsma, geboren te Drachten op 17-1-1877, overleden te Nijmegen op 21-7-1966, getrouwd te Nijmegen op 4-5-1929 met Jacob Scherpenhuijzen, geboren te Nijmegen op 23-3-1878, overleden te Nijmegen op 31-3-1943.

        2. Oebele Hendriks Harmsma, geboren te Hemrik op 5-5-1880, volgt Vk.

        3. Koene Harmsma, geboren te Olterterp op 20-4-1883, volgt Vl.

        4. Elske Hendriks Harmsma, geboren te Olterterp op 11-4-1886, overleden te Drachten op 25-2-1971, begraven te Beetsterzwaag.

        5. Martinus Hendriks Harmsma, geboren te Olterterp op 29-10-1892, overleden te Olterterp op 17-11-1892.

        6. Grietje Hendriks Harmsma, geboren te Olterterp op 13-10-1893, overleden te Drachten op 1-12-1968, (begraven te Beetsterzwaag), getrouwd te Opsterland op 1-10-1920 met Job Roukema, geboren te Drachten op 13-7-1890, overleden te Laren op 19-6-1972, beiden begraven te Beetsterzwaag. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

          

IVj.          Martinus Oebeles Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 11-2-1852, zoon van IIIh, slager en veehouder, overleden te Beetsterzwaag op 24-1-1948, getrouwd op 20-4-1894 met Antje R. de Haan, geboren te Smalle Ee op 29-3-1853, overleden te Beetsterzwaag op 15-2-1910, beiden aldaar begraven.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Oebele Martinus Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 19-10-1895, volgt Vm.

          

IVk.         Anne Eize Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 24-1-1868, zoon van IIIi, timmerman/aannemer, overleden te Beetsterzwaag op 5-2-1949, getrouwd op 14-9-1900 met Fokje F. Gaastra, geboren te Gorredijk op 24-9-1870, overleden te Beetsterzwaag op 3-3-1946 (beiden aldaar begraven).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Eise Annes Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 29-3-1901, directeur onderwijs, overleden te Deventer op 24-6-1981, voor de eerste maal getrouwd te Leeuwarderadeel op 21-9-1929 met Tjamke Miedema, geboren te Huizum op 1-2-1902, overleden te Deventer op 10-7-1952 (begraven 14-7 te Leeuwarden), voor de tweede maal getrouwd te Deventer op 24-12-1953 met Aaltje van Lingen, geboren te Nieuw Kruisland op 5-5-1911, overleden te Deventer op 2-3-2008 (begraven te Appelscha op 6-3-2008).

        2. Joukje Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 8-2-1903, overleden te Drachten op 28-12-1990, getrouwd te Opsterland op 28-5-1925 met Hendrik Hendriks, geboren te Drachten 25-9-1896, timmerman/aannemer, overleden te Drachten op 16-12-1955. Uit dit huwelijk 2 kinderen; hun zoon, Hendrik Hendriks, geboren 11-6-1927 en getrouwd met A. vd Woude, heeft veel historische informatie over de stamboom aangeleverd.

          

IVl.          Martinus Harm Harmsma, geboren te Noordwolde op 24-12-1867, zoon van IIIj, overleden te Noordwolde op 17-2-1899, getrouwd te Weststellingwerf op 13-5-1893 met Klaasje Slot, geboren te Boyl op 28-7-1870, overleden te Noordwolde op 17-9-1951.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Grietje Harmsma, geboren te Noordwolde op 6-6-1894, overleden te Tronde op 27-8-1995, getrouwd te Weststellingwerf op 8-5-1920 met Koert L. Jager, geboren te Weststellingwerf op 12-7-1889, overleden te Tronde op 3-4-1977. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        2. Hendrikje Harmsma, geboren te Noordwolde op 3-5-1896, overleden te Heerenveen op 5-9-1929, getrouwd te Weststellingwerf op 8-5-1920 met Jacob Thijen. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        3. Martinus Jacob Harmsma, geboren te Noordwolde 5-3-1899, volgt Vn.

          

IVm.        Jan Rinze Harmsma, geboren te Noordwolde op 25-4-1870, zoon van IIIj, veehouder, overleden te Noordwolde op 26-11-1952, getrouwd te Weststellingwerf op 8-12-1900 met Klaasje Slot, geboren te Boyl op 28-7-1870, overleden te Noordwolde op 17-9-1951 (weduwe van Martinus Harm Harmsma, IV-l).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Lambertha Harmsma, geboren te Noordwolde op 21-5-1902, overleden te Noordwolde op 11-5-1970, getrouwd te Weststellingwerf op 19-1-1923 met Ybele de Nekker geboren op 1-10-1899, overleden te Boyl op 2-4-1969. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        2. Rinze Harmsma, geboren te Noordwolde op 4-5-1904, volgt Vo.

        3. Jacob Harmsma, geboren te Noordwolde op 8-4-1907, volgt Vp.

        4. Anna Grietje Harmsma, geboren te Weststellingwerf op 27-8-1910, overleden te Weststellingwerf op 29-8-1910.

           

IVn.        Klaas Harmsma, geboren te Noordwolde op 21-10-1872, overleden te Kamen BRD op 7-1-1914 (ongeluk), ongeveer rond 1890-1895 geëmigreerd naar Duitsland, zoon van IIIj, treinconducteur, getrouwd te Hamm BRD op 12-12-1896 met Henriette Fickermann, geboren te Hamm BRD op 20-6-1875, overleden te Wiescherhöfen BRD op 6-11-1954 (dochter van Wilhelm Fickermann en Sophie Loebbe).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Rudolf Harmsma, geboren te Hamm BRD op 1-4-1907, volgt Vq.

        2. Helene Harmsma, getrouwd met Karl Heitmann.

        3. Wilhelm Harmsma.

        4. Klara Harmsma, getrouwd met Ernst Hähn.

          

IVo.        Lijkle Harmsma, geboren te Noordwolde op 31-5-1877, ongeveer rond 1890-1895 geëmigreerd naar Duitsland, zoon van IIIj, mijnwerker, overleden te Kamen BRD op 10-3-1965, getrouwd te Kamen BRD op 10-10-1900 met Martha Kupper, geboren te Dittersbach Schlesien BRD op 28-7-1878, overleden te Kamen BRD op 10-7-1957.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. August Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 10-1-1901.

        2. Wilhelm Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 31-3-1902, volgt Vr.

        3. Alfred Otto Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 24-6-1903, volgt Vs.

        4. Ewald Erich Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 28-9-1904, volgt Vt.

        5. Erna Meta Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 8-11-1905, overleden op 16-12-1969, getrouwd met Otto Jaedtke. Uit dit huwelijk 1 kind.

        6. Martha Rosa Harmsma, geboren te Kamen BRD op 3-5-1913, overleden op 10-7-1957, voor de eerste maal getrouwd met Weinberger. Uit dit huwelijk 1 kind. Voor de tweede maal getrouwd met Hugo Rodegro.

        7. Else Klara Harmsma, geboren te Kamen BRD op 7-6-1915, getrouwd met Theodor Zinke. Uit dit huwelijk 1 kind.

        8. Helmuth Friedrich Harmsma, geboren te Kamen BRD op 6-11-1918, volgt Vu.

        9. Ewald Harmsma, geboren te Kamen BRD op 26-2-1920.

          

IVp.        Lambertus Hendriks Harmsma, geboren te Lippenhuizen op 7-1-1859, zoon van IIIk, overleden te Heerenveen op 20-5-1942, begraven te Beetsterzwaag, getrouwd op 11-5-1885 met Jantje Wijnstra, geboren te Opsterland op 13-9-1862, overleden te Opsterland op 29-11-1946.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Ietje Lambertus Harmsma, geboren te Lippenhuizen op 9-3-1887, overleden te Drachten op 19-2-1982 (begraven te Beetsterzwaag), voor de eerste maal getrouwd te Opsterland op 15-5-1918 met Hendrik Veenland, geboren te Opsterland op 16-3-1883, overleden te Opsterland op 27-1-1921. Voor de tweede maal getrouwd te Opsterland op 2-5-1923 met Eesge Veenland, geboren te Lippenhuizen op 8-3-1881, overleden te Opsterland op 26-5-1971, uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Afke Lambertus Harmsma, geboren te Lippenhuizen op 5-7-1890, apotheker te Leiden, overleden te Leiden op 5-5-1954 (begraven te Beetsterzwaag).

        3. Sietske Lambertus Harmsma, geboren te Lippenhuizen op 14-1-1893, overleden te Dantumadeel op 28-3-1980, getrouwd te Opsterland op 17-5-1917 met Hans B. Kielstra, geboren te Opsterland op 13-3-1892, overleden te Opsterland op 6-8-1976.

          

IVq.        Hendrik Rinzes Harmsma, geboren te Oudega op 21-4-1855, zoon van IIIl, overleden te Oudega op 20-8-1943, getrouwd te Smallingerland op 11-5-1878 met Antje Poppes van der Meulen, geboren te Kortehemmen op 8-10-1855, overleden te Oudega op 15-12-1931.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Stijntje Hendriks Harmsma, geboren op 21-5-1877.

        2. Stijntje Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 20-11-1879, overleden te Smallingerland op 28-12-1951, getrouwd te Smallingerland op 16-5-1903 met Mindert Kooistra, geboren te Smallingerland op 25-3-1873.

        3. Poppe Hendriks Harmsma, geboren te Opsterland op 13-3-1882, volgt Vv.

        4. Jantje Hendriks Harmsma, geboren te Terwispel 27-12-1885, overleden te Opeinde op 21-3-1951, getrouwd te Smallingerland 13-5-1910 met Jan Jansma, geboren te Smallingerland op 22-11-1880, overleden te Opeinde op 29-7-1960. Uit dit huwelijk 1 kind.

        5. Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 17-10-1889, volgt Vw.

        6. Arjen Harmsma, geboren te Oudega op 29-2-1892, veehouder, overleden te Drachten 31-5-1982.

          

IVr.         Eize Rinzes Harmsma, geboren te Opsterland op 8-6-1862, zoon van IIIl, overleden te Smallingerland op 11-4-1945, getrouwd op 7-5-1897 met Aaltje vd Vlugt, geboren te Smallingerland op 6-11-1865, overleden op 26-2-1950.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 16-7-1898, landarbeider, overleden te Smallingerland op 22-1-1987, getrouwd te Smallingerland op 26-5-1924 met Doetje Jager, geboren te Wijmbritseradeel op 15-7-1896, overleden te Drachten op 4-10-1988 (10-8 begraven te Nijega).

        2. Janke Harmsma, geboren te Oudega op 3-11-1901, overleden te Smallingerland op 14-12-1989, getrouwd te Tietjerksteradeel op 12-5-1927 met Harmen P. Bosma, geboren te Tietjerksteradeel op 27-12-1891, overleden te Tietjerksteradeel op 14-7-1949. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        3. Stijntje Harmsma, geboren te Opsterland op 18-11-1907, overleden te Hamilton (Ontario, Canada) op 16-8-1999, getrouwd met Feitze Witteveen, overleden in 1994. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

=========== Vijfde generatie ============

Va.          Albert Harmsma, geboren te Drachten op 21-2-1880, zoon van IVa, timmerman, overleden te Drachten op 7-9-1958, voor de eerste maal getrouwd op 15-2-1902 met Antje Riemersma, geboren te Smallingerland op 2-6-1881, overleden te Smallingerland op 25-5-1907.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harmen Harmsma, geboren te Drachten op 8-9-1902, volgt VIa.

        2. Lippe Harmsma, geboren te Drachten op 2-1-1904, volgt VIb.

          

Voor de tweede maal getrouwd te Drachten op 20-8-1910 met Sytzke vd Wal, geboren te Bergum op 26-7-1885, overleden te Drachten op 6-10-1971.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Dirk Harmsma, geboren te Drachten op 6-6-1911, overleden te Drachten op 26-12-1973.

        2. Geert Harmsma, geboren te Drachten op 15-2-1916, volgt VIc.

3. Grietje Hendrika Harmsma, geboren te Drachten op 8-2-1926, overleden te Heerenveen op 13-8-2001, getrouwd op 30-8-1951 te Utrecht met Koos van Vessem, geboren te Utrecht op 1-7-1924, overleden te Nieuwegein op 20-2-1996. Uit dit huwelijk 1 kind.


Vb.          Oebele Harm Harmsma, geboren te Oldeboorn op 30-11-1884, zoon van IVb, smid, overleden te Akkrum op 15-7-1968, getrouwd te Utingeradeel op 3-6-1909 met Janke Hofstra, geboren te Boornbergum op 12-9-1887, overleden te Akkrum op 27-1-1967.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Anna Harmsma, geboren te Akkrum op 27-3-1910, overleden te Heerenveen op 29-8-1991, voor de eerste maal getrouwd te Utingeradeel op 7-11-1931 met Sytze Folkert Hoekstra, geboren te Akkrum op 25-10-1883, architect, overleden te Akkrum op 30-7-1946. Voor de tweede maal getrouwd te Leeuwarden op 27-3-1948 met Kerst Jongsma, geboren te Opsterland op 24-3-1896, overleden te Huizum op 12-4-1954.

        2. Anna Catharina Frederica Harmsma, geboren te Akkrum op 8-10-1912, overleden te Akkrum op 21-3-1995, getrouwd te Utingeradeel op 15-11-1935 met Atte Wieringa, geboren te Oldeboorn op 4-12-1906, overleden te Akkrum op 10-11-1989. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        3. Harm Harmsma, geboren te Akkrum op 28-3-1916, volgt VId.

        4. Hendrik Harmsma, geboren te Akkrum op 21-7-1925, volgt VIe.

          

Vc.          Pieter Harmsma, geboren te Oldeboorn op 15-12-1891, zoon van IVb, los arbeider, overleden te Leeuwarden op 11-1-1992, getrouwd te Utingeradeel op 19-5-1916 met Hindrikje Lageveen, geboren te Nijbeets op 12-6-1892, overleden te Oldeboorn op 11-10-1977.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Roelofje Harmsma, geboren te Oldeboorn op 18-4-1917, verpleegkundige, overleden te Grouw op 2-10-1994, getrouwd te Akkrum op 11-5-1950 met Sipke IJ. de Boer, geboren te Grouw op 29-8-1911, veehouder, overleden te Leeuwarden op 27-2-1995. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        2. Harmen Harmsma, geboren te Utingeradeel op 16-12-1919, volgt VIf.

          

Vd.          Oebele Harmsma, geboren te Oldeboorn op 9-9-1889, zoon van IVc, overleden te Wolvega op 20-6-1970, getrouwd te Utingeradeel op 22-5-1913 met Aaltje van de Berg, geboren te Bergum op 6-8-1891, overleden te Haulerwijk op 23-10-1978.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Wipkje Harmsma, geboren te Oldeboorn op 17-4-1914, overleden te Leeuwarden op 7-5-1997, getrouwd te Utingeradeel op 12-5-1939 met Sible de Vries, geboren te Noordwolde op 6-2-1914, overleden te Grouw op 16-2-1977. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        2. Pieter Harmsma, geboren te Oldeboorn op 6-8-1916, volgt VIg.

        3. Sybren Harmsma, geboren te Oldeboorn op 19-9-1918, volgt VIh.

        4. Trijntje Harmsma, geboren te Oldeboorn op 3-7-1921, zuster te Culemborg.

        5. Hendrik Harmsma, geboren te Oldeboorn op 16-9-1923, volgt VIi.

        6. Sjoukje Harmsma, geboren te Oldeboorn op 27-4-1925, overleden te Apeldoorn op 14-12-2011, getrouwd op 27-12-1957 met Rintje Jans [Rint] van de Meulen, geboren te Ede op 4-10-1924, overleden te Apeldoorn op 4-5-1995. Uit dit huwelijk 1 kind.

        7. Henderika Harmsma, geboren te Oldeboorn op 10-2-1927, getrouwd op 1-8-1952 met Harmen Slump, geboren op 24-10-1924, overleden op 3-3-1983. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        8. Jan Harmsma, geboren te Oldeboorn op 13-1-1929, volgt VIj.

        9. Lutske Harmsma, geboren te Oldeboorn op 11-8-1930, overleden te Oldeboorn op 13-2-1942.

          

Ve.          Martinus Martens Harmsma, geboren te Beets op 21-3-1870, zoon van IVe, winkelier in suikerwaren, overleden te Deventer op 11-4-1947, getrouwd te Smallingerland op 17-6-1898 met Sijtske Posthuma, geboren te Smallingerland op 24-5-1869, overleden te Arnhem op 1-1-1940.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Marten Harmsma, geboren in 1902, overleden te Smallingerland op 19-1-1903.

        2. Hielkje Harmsma, geboren te Drachten op 27-11-1903, overleden te Eindhoven op 27-4-1992, getrouwd te Arnhem op 11-6-1930 met Jan Derk van Eldik, geboren te Valburg op 7-4-1903, overleden te Groesbeek op 19-8-1979.

        3. Marten Harmsma, geboren te Drachten op 6-8-1906, volgt VIk.

          

Vf.           Douwe Martens Harmsma, geboren te Beets op 9-7-1872, zoon van IVe, wagenmaker, overleden te Oostermeer op 30-3-1950, getrouwd te Tietjerksteradeel op 15-5-1897 met Grietje Riekeles Hoeksma, geboren te Tietjerksteradeel op 26-8-1872, overleden te Tietjerksteradeel op 12-1-1947.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Bontje Harmsma, geboren in 1898, overleden te Smallingerland op 11-11-1899.

        2. Bontje Harmsma, geboren te Oostermeer op 20-9-1900, overleden te Oostermeer op 2-3-1956, getrouwd op 19-9-1925 met Geert Kuipers, geboren te Tietjerksteradeel op 20-4-1901, overleden te Smallingerland op 31-12-1978. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        3. Johannes Harmsma, geboren in 1903, overleden te Smallingerland op 29-6-1903.

        4. Grietje Harmsma, geboren te Tietjerksteradeel op 3-12-1912, overleden te Smallingerland op 3-11-1980, getrouwd te Tietjerksteradeel op 3-11-1964 met Geert Kuipers, geboren te Tietjerksteradeel op 20-4-1901, overleden te Smallingerland op 31-12-1978 (weduwnaar van schoonzus Bontje Harmsma).

          

Vg.          Jeen Eize Willem [Willem] Harmsma, geboren te Oudhoorn op 23-1-1870, zoon van IVh, gemeentesecretaris Gouda, overleden te Deventer op 5-2-1952 (9-2 aldaar begraven), getrouwd te Deil op 9-3-1904 met Catharina Maria Hendrika [Cato] de Vries, geboren te Gellikum op 22-3-1879, overleden te Deventer op 18-7-1959.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Trijntje Elisabeth Eva [Eva] Harmsma, geboren te Gouda op 5-12-1904, overleden te Deventer op 11-12-1987 (begraven te Dieren).

        2. Elisabeth Margerita Wilhelmina [Betsy] Harmsma, geboren te Gouda op 7-1-1907, overleden te Domburg op 19-2-1925.

          

Vh.          Lambertus Sjoerd [Bert] Harmsma, geboren te Zuidhorn op 16-2-1900, zoon van IVh, brigadier bij de politie, overleden te Groningen op 8-4-1970 (11-4 aldaar begraven), getrouwd te Groningen op 27-1-1921 met Geertruida Johanna [Truus] Smit, geboren te Sappermeer op 26-6-1902, overleden te Groningen op 3-11-1972 (8-11 aldaar begraven) (dochter van Georgius Smit en Johanna Alida Visker).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Anne Georgius Lambertus [Anne] Harmsma, geboren te Groningen op 10-4-1921, volgt VIl.

        2. Johanna Gezina [Annie] Harmsma, geboren te Groningen op 5-4-1923, overleden te Groningen op 1-8-2002, getrouwd op 18-11-1946 met Petrus Gregorius Nicolaas [Piet] Bosma, geboren te Bolsward op 31-8-1915, overleden op 1-9-1976. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

        3. Georgius Lambertus [Sjors] Harmsma, geboren te Groningen op 21-5-1925, volgt VIm.

        4. Gezina Maria [Siena] Harmsma, geboren te Groningen op 13-8-1927, overleden te Groningen op 17-4-2003, getrouwd op 21-5-1953 met Pieter Kimkes, geboren op 9-12-1927, overleden te Groningen op 17-11-1985. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        5. Lambertus Gerardus [Bert] Harmsma, geboren te Groningen op 28-6-1930, volgt VIn.

        6. Gerardus Jacobus [Ger] Harmsma, geboren te Groningen op 3-11-1931, volgt VIo.

        7. Martinus Hendrik [Martin] Harmsma, geboren te Groningen op 6-3-1937, volgt VIp.

        8. Jacobus Johannes [Co] Harmsma, geboren te Groningen op 10-1-1940, volgt VIq.

          

Vi.           Martinus Hendrik Harmsma, geboren te Zuidhorn op 6-3-1902, zoon van IVh, kok, overleden te Groningen op 6-12-1961, getrouwd te Assen op 19-5-1926 met Jantje van de Veen, geboren te Norg op 12-8-1903, overleden te Groningen 21-9-1987 (25-9 aldaar begraven).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Gezina Grietje Harmsma, geboren te Assen op 14-8-1926, overleden te Zeist op 29-10-2000, getrouwd te Groningen op 14-4-1951 met Johannes Adema, geboren te Driebergen op 28-5-1925, overleden te Driebergen op 6-8-1998. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        2. Anne Harm Harmsma, geboren te Assen op 4-6-1930, volgt VIr.

        3. Grietje Gezina Harmsma, geboren te Assen op 4-6-1930, getrouwd op 13-12-1958 met Klaas Bakker.

        4. Harm Anne Harmsma, geboren te Groningen op 3-4-1932, volgt VIs.

        5. Evelina Lamberdina Harmsma, geboren te Groningen op 3-4-1932, overleden te Alblasserdam op 18-11-2010, getrouwd te Groningen op 15-12-1965 met Klaas Koers, geboren te Sappemeer op 16-10-1934. Uit dit huwelijk twee kinderen.

        6. Gertruida Jantina Harmsma, geboren te Groningen op 15-7-1938, overleden te Assen op 12-4-1998, getrouwd te Groningen op 11-5-1959 met Klaas Veenstra, geborente Beilen op 2-9-1933. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

          

Vj.           Sjoerd Dirk Sijt Harmsma, geboren op 21-12-1907, zoon van IVh, overleden te Pretoria in Zuid-Afrika op 13-3-1985, getrouwd met Cornelia Pels, geboren op 6-8-1911, overleden te Amsterdam op 29-4-1984.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Cornelis Sjoerd Harmsma, geboren op 19-4-1937, volgt VIss.

        2. Gezina Johanna Harmsma, geboren op 21-11-1945, getrouwd te Pretoria in Zuid-Afrika op 24-10-1964 met  Gijs W.J. Bruins (MSc). Uit dit huwelijk 3 kinderen. Voor een tweede maal getrouwd met Ron Chappell. Woonachtig in California USA.

          

Vk.          Oebele Hendriks Harmsma, geboren te Hemrik op 5-5-1880, zoon van IVi, schoolhoofd, overleden te Hilversum op 3-1-1958, getrouwd te Hilversum op 27-11-1907 met Jannetje Swaan, geboren te Hilversum op 8-6-1882, overleden te Beetsterzwaag op 21-8-1968 (begraven te Hilversum).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Hendrik Harmsma, geboren te Vriezenveen op 18-7-1909, volgt VIt.

        2. Willem Harmsma, geboren op 30-9-1913, volgt VIu.

        3. Koenraad Harmsma, geboren te Hasselt op 22-6-1915, volgt VIv.

        4. Hiltje Harmsma, geboren te Hasselt op 19-11-1916, overleden te Assen op 14-6-2003. Werkzaam geweest bij Soc.Psych. Dienst.

        5. Jacobus Nicolaas Harmsma, geboren te Hasselt op 31-7-1918, volgt VIw.

          

Vl.           Koene Harmsma, geboren te Olterterp op 20-4-1883, zoon van IVi, schoolhoofd in Charlois, overleden te Rotterdam op 18-1-1963 (22-3 begraven te Charlois), getrouwd te Opsterland op 16-8-1907 met Hiltje Jongsma, geboren te Beetsterzwaag op 13-3-1885, overleden te Rotterdam op 9-11-1977.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Boukje Harmsma, geboren te Midwolda op 21-9-1908, overleden te Rhoon op 11-1-1996, getrouwd te Rotterdam op 18-6-1931 met Frederik Bernard Melis, geboren te Rotterdam op 18-9-1899, registeraccountant, overleden te Rotterdam op 11-11-1990. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        2. Hendrik Harmsma, geboren te Suameer op 17-10-1910, volgt VIx.

        3. Jan Harmsma, geboren te Suameer op 3-1-1915, volgt VIy.

          

Vm.         Oebele Martinus Harmsma, geboren te Beetsterzwaag op 19-10-1895, zoon van IVj, assistentdirecteur melkfabriek, overleden te Beetsterzwaag op 9-12-1968 (aldaar begraven), getrouwd te Haskerland op 19-5-1921 met Aaltje de Vrieze, geboren te Donwerstal op 27-7-1895, overleden op 2-10-1974.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Janke Harmsma, geboren te Opsterland op 5-1-1936, getrouwd op 13-7-1961 met Hendrik Buruma, geboren te Beetsterzwaag op 24-3-1932.

          

Vn.          Martinus Jacob Harmsma, geboren te Noordwolde op 5-3-1899, zoon van IVl, veehouder, overleden te Joure op 26-3-1992, getrouwd te Weststellingwerf op 1-5-1926 met Jantje van Wijland, geboren te Westellingwerf op 18-2-1897, overleden te Heerenveen op 18-9-1981.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jan Martinus Harmsma, geboren te Noordwolde op 14-5-1927, gesneuveld als sergeant bij de Koninklijke landmacht op het eiland Java te Indonesië op 9-3-1949.

        2. Johannes Harmsma, geboren te Eesveen op 22-8-1929, volgt VIz.

          

Vo.          Rinze Harmsma, geboren te Noordwolde op 4-5-1904, zoon van IVm, veehouder, overleden te Heerenveen op 25-11-1989 (30-11 begraven te Noordwolde), voor de eerste maal getrouwd te Vledder op 10-2-1933 met Catharina Kok, geboren te Zorgvlied Diever op 19-3-1905, overleden te Noordwolde op 1-3-1954.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jan Harmsma, geboren te Groningen op 27-2-1935, volgt VIaa.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Weststellingwerf op 10-11-1956 met Grietje Jissink, geboren te Weststellingwerf op 6-12-1902.

       

Vp.          Jacob Harmsma, geboren te Noordwolde op 8-4-1907, zoon van IVm, veehouder, overleden te Vledder op 23-7-1991, getrouwd te Vledder op 22-2-1932 met Geesje Wiegman, geboren te Vledder op 17-1-1908, overleden te Boyl op 20-10-1966.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jan Harmsma, geboren te Weststellingwerf op 4-7-1932, volgt VIab.

        2. Frederik Harmsma, geboren te Boyl op 16-11-1935, volgt VIac.

        3. Klaas Harmsma, geboren te Weststellingwerf op 30-1-1938, volgt VIad.

        4. Hendrik Harmsma, geboren te Weststellingwerf op 2-2-1948, overleden te Boyl op 19-2-1965.

      

Vervolgens samenwonend met Kathe Damhuis.

      

Vq.          Rudolf Harmsma, geboren te Hamm BRD op 1-4-1907, zoon van IVn, overleden te Perl-Eft BRD op 19-3-1976, getrouwd met Justine Krompholtz, geboren te Eft BRD op 6-1-1908, overleden te Merzig BRD op 14-1-1989.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Rudolf Harmsma, geboren op 8-5-1940, volgt VIae.

          

Vr.           Wilhelm Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 31-3-1902, zoon van IVo, mijnwerker, overleden te Kamen BRD op 10-6-1961, getrouwd met  Ida Bräuer, geboren te Kamen BRD op 30-3-1901, overleden te Kamen BRD op 4-10-1980.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Günter Harmsma, geboren te Kamen BRD op 9-11-1931, overleden te Kamen BRD op 7-4-2017. Getrouwd met Johanna Clausen, geboren te Eckernforde BRD op 26-6-1927, overleden op 2-3-2016.

        2. Christel Harmsma, geboren te Kamen BRD op 3-11-1937, getrouwd met Robert Marx, geboren te Kamen BRD op 4-3-1936.

           

Vs.          Alfred Otto Harmsma, geboren te Dahlhausen BRD op 24-6-1903, zoon van IVo, overleden te Hagen op BRD 27-11-1993, getrouwd te Maastricht op 11-9-1931 met Josephina Maria Wilhelmina Candel, geboren te Maastricht op 22-5-1911, overleden te Hagen BRD op 18-3-1994.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Elisabeth Antoinette Josephine [Lisa] Harmsma, geboren te Brunssum op 23-7-1933, getrouwd met Oelschläger. Uit dit huwelijk 1 kind. Voor de tweede maal getrouwd met Peter Langhardt, geboren te Hagen BRD op 20-1-1939.

        2. Willem Alfred Harmsma, geboren te Maastricht op 22-7-1935, volgt VIaf.

          

Vt.           Ewald Erich Harmsma, geboren te Bochum-Dahlhausen BRD op 28-9-1904, zoon van IVo, mijnwerker, overleden te Unna BRD op 15-6-1944, getrouwd met Johanna [Hannchen] Hoffmann, geboren te Bergkamen BRD op 23-10-1907, overleden te Reutte Oostenrijk op 4-2-1987.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Ruth Ingrid Harmsma, geboren te Bergkamen BRD op 22-8-1929, overleden te Bergkamen BRD op 6-7-1943.

        2. Doris Ruth Harmsma, geboren te Unna BRD op 31-5-1944, getrouwd met Klaus Torgau.

          

Vu.          Helmuth Friedrich Harmsma, geboren te Kamen BRD op 6-11-1918, zoon van IVo, bankmedewerker, overleden te Kamen BRD op 15-5-1986, getrouwd met Else Lechleitner, geboren te Kamen BRD op 20-4-1922.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Christa Harmsma, geboren te Kamen BRD op 24-12-1941, getrouwd met Friedrich Kleibohmer, geboren te Dortmund BRD op 2-4-1935.

        2. Hans-Joachim Harmsma, geboren te Kamen BRD op 30-10-1947, volgt VIag.

        3. Inge Harmsma, geboren te Kamen BRD op 8-1-1949, getrouwd met Bernd Scheungrab, geboren te Dortmund BRD op 10-8-1946.

          

Vv.    Poppe Hendriks Harmsma, geboren te Beets op 13-3-1882, zoon van IVq, overleden te Opeinde op 21-9-1968 (26-9 aldaar begraven), getrouwd te Smallingerland op 26-4-1913 met Iebeltje Pieters Jansma, geboren te Opeinde op 10-9-1887, overleden te Opeinde op 16-12-1973.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Grietje Harmsma, geboren te Smallingerland op 21-6-1913, overleden te Rheden op 17-2-2001, getrouwd te Tietsjerksteradeel op 18-4-1935 met Albert vd Veen, geboren te Tietsjerksteradeel op 1-6-1913, overleden te Rheden op 13-3-1983. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

        2. Hendrik Harmsma, geboren te Opeinde op 6-7-1915, volgt VIah.

        3. Antje Harmsma, geboren te Smallingerland op 22-3-1920, getrouwd op 16-5-1946 met Harmen Kloosterman. Woont in Canada,

        4. Stientje Harmsma, geboren te Opeinde op 7-10-1923, overleden te Ermelo op 9-12-1991, getrouwd te Smallingerland op 11-9-1958 met Hendrik Willem Rikkers, geboren te Ermelo op 4-1-1909, overleden te Ermelo op 17-4-1991.

        5. Pieter Harmsma, geboren te Smallingerland op 29-10-1929, volgt VIai.

          

Vw.    Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 17-10-1889, zoon van IVq, overleden te Oudega op 19-1-1943, getrouwd te Smallingerland op 15-5-1914 met Eelkje Wijmenga, geboren te Oudega op 8-9-1886, overleden te Amsterdam op 20-6-1959.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Fokje Harmsma, geboren te Oudega op 11-8-1916, getrouwd met Henk Heijtlager, geboren te Amsterdam op 31-10-1913, overleden te Oldemarkt op 18-2-1993.

        2. Antje Harmsma, geboren te Oudega op 21-12-1918, overleden te Schagen op 30-7-2012, getrouwd te Smallingerland op 17-4-1942 met Linze Herder, geboren te Oudega op 13-10-1919, overleden te Schagen op 27-1-1989. Uit dit huwelijk 1 kind.

        3. Froukje Harmsma, geboren te Oudega op 25-12-1920, getrouwd met Pieter Wiersma, geboren te Leeuwarden op 4-10-1921, overleden te Bergum op 18-10-1994.

        4. Hendrik Harmsma, geboren te Oudega op 21-11-1923, volgt VIaj.

        5. Folkert Harmsma, geboren te Oudega op 17-1-1926, volgt VIak.

=========== Zesde generatie ============

VIa.   Harmen Harmsma, geboren te Drachten op 8-9-1902, zoon van Va, commies belastingen, overleden te Heerenveen op 21-3-1972, getrouwd te Drachten op 4-1-1924 met Janna Modderman, geboren te Drachten op 19-2-1903, overleden te Drachten op 17-3-1962.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Albert Harmen Harmsma, geboren te Drachten op 16-3-1927, volgt VIIa.

           

VIb.   Lippe Harmsma, geboren te Drachten op 2-1-1904, zoon van Va, overleden te Arnhem op 9-6-1970, getrouwd te Smallingerland op 28-2-1930 met Wintje Postma, geboren te Suameer op 20-2-1907, overleden te Arnhem op 8-8-2003 (13-8-2003 gecremeerd te Dieren).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Maria Anna Harmsma, geboren te Hoogeveen op 13-12-1932, getrouwd op 30-8-1958 met Jan Gerrit Johan Logt, geboren te Emmercompascuum. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        2. Albert Harmsma, geboren te Alkmaar op 7-2-1935, volgt VIIb.

        3. Antje Jacobje Harmsma, geboren te Arnhem op 8-3-1946.

VIc.   Geert Harmsma, geboren te Drachten op 15-2-1916, zoon van Va, kantoorbediende, overleden te Drachten op 22-6-1967 (26-6 aldaar begraven), getrouwd te Smallingerland op 12-11-1942 met Grietje Veenstra, geboren te Rottevalle op 22-7-1913.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sytzke Aafke Harmsma, geboren te Drachten op 23-2-1945.

        2. Albert Harmsma, geboren te Utrecht op 21-11-1948, overleden te Nieuwegein op 24-7-2017.          

          

VId.   Harm Harmsma, geboren te Akkrum op 28-3-1916, zoon van Vb, overleden te Heerenveen op 25-12-2008, voor de eerste maal getrouwd met Hylkje de Boer, geboren op 20-11-1917.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Oebele Harmsma, geboren te Swichum op 5-9-1945, volgt VIIc.

        2. Jan Freerk Harmsma, geboren te Swichum op 30-10-1947, volgt VIId.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Huis ter Heide op 2-6-1960 met Sijbranda Sijperda, geboren te Oosterlittens op 23-9-1916, overleden te Joure op 18-2-2009.

      

VIe.   Hendrik Harmsma, geboren te Akkrum op 21-7-1925, overleden te Zuidwolde op 4-10-2007, zoon van Vb, voor de eerste maal getrouwd te Medemblik op 11-1-1949 met Christina Krijgsman, geboren te Berkel en Rodenrijs op 13-8-1925, overleden te Blokzijl op 27-2-1992 (2-3 begraven te Berkel en Rodenrijs).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Anna Korvina [Anneke] Harmsma, geboren te Medemblik op 26-6-1949, getrouwd met Fons van Groeningen.

        2. Johan Christiaan [Johan] Harmsma, geboren te Bergum op 26-10-1950, volgt VIIe.

        3. Oebele [Oebel] Harmsma, geboren te Bergum op 29-4-1952, samenwonend met Bülent Asibostan.

        4. Christiaan Hendrik [Chris] Harmsma, geboren te Zeist op 12-11-1957, volgt VIIf.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Västertälje, Zweden, op 12-7-1975 met Karin Eliasson, geboren te Hammerdal, Zweden op 20-3-1927.

      

VIf.         Harmen Harmsma, geboren te Utingeradeel op 16-12-1919, zoon van Vc, notarisklerk, overleden te Heerenveen op 14-4-2005, getrouwd te Akkrum op 19-11-1947 met Froukje A. van der Harst, geboren te Ureterp op 28-2-1922.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Pieter Harmsma, geboren te Oldeboorn op 16-9-1949, volgt VIIg.

        2. Anne Harmsma, geboren te Heerenveen op 7-8-1951, volgt VIIh.

          

VIg.        Pieter Harmsma, geboren te Oldeboorn op 6-8-1916, zoon van Vd, timmerman, later brigadier, overleden te Leeuwarden op 30-11-1983 (aldaar begraven), voor de eerste maal getrouwd te Oldeboorn op 12-5-1939 met Gelske Braam, geboren te Gorredijk op 19-11-1916, overleden te Leeuwarden op 20-11-1941 (begraven te Oldeboorn).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Oebele Harmsma, geboren te Leeuwarden op 12-5-1941, volgt VIIi.

        2. Grietje Harmsma, geboren te Leeuwarden op 12-5-1941, getrouwd op 23-1-1963 met Henk de Voogd.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Midwolde op 25-5-1944 met Freerkje Drewel, geboren te Midwolde op 6-10-1919, overleden te Veenwouden op 14-03-2012 (begraven te Leeuwarden).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Hendrik Harmsma, geboren te Leeuwarden op 2-8-1946, volgt VIIj.

        2. Eke Hindrika Harmsma, geboren te Leeuwarden op 11-6-1950, getrouwd met Aad vd Kooij. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        3. Pieter Harmsma, geboren te Leeuwarden op 29-6-1952, volgt VIIk.

        4. Aaltje Jantina Harmsma, geboren te Leeuwarden op 27-11-1956, overleden op 4 november 2005, getrouwd op  4-9-1979 met Andries Marten Engbrenghoff, geboren op 5-9-1948. Uit dit huwelijk 1 kind.

          

VIh.        Sybren Harmsma, geboren te Oldeboorn op 19-9-1918, zoon van Vd, overleden te Oldeboorn op 15-8-1995, getrouwd te Opsterland op 8-3-1945 met Jeltje Hiemstra, geboren te Gorredijk op 24-11-1919, overleden te Oldeboorn op 24-12-2008.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Oebele Harmsma, geboren te Oldeboorn op 19-10-1947, volgt VIIl.

        2. Hindrik Harmsma, geboren te Utingeradeel op 28-1-1950, volgt VIIm.

        3. Geartsje Harmsma, geboren te Utingeradeel op 19-3-1953, overleden te Leeuwarden op 14-6-2007.

        4. Aeltsje Harmsma, geboren te Utingeradeel op 19-2-1957, getrouwd met Oene Krist. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

          

VIi.          Hendrik [Henry] Harmsma, geboren te Oldeboorn op 16-9-1923, zoon van Vd, timmerman, overleden op 6-4-2003 te Hamilton (Ontario, Canada), getrouwd op 13-3-1953 met Hendrikje [Hinke, Helen] Bakker, geboren te Tijnje op 26-8-1925, overleden te Acton (Ontario, Canada) op 13-6-2014.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Lutske [Louise] Harmsma, geboren te Guelph Ontario Canada op 13-6-1956. Woonachtig in Canada.

       

VIj.          Jan Harmsma, geboren te Oldeboorn op 13-1-1929, zoon van Vd, getrouwd te Akkrum op 28-5-1954 met Aukje Antje de Vries, geboren te Terhorne op 6-4-1928, overleden te Leeuwarden op 18-2-2016.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Trijntje Akke (Tineke) Harmsma, geboren te Oldeboorn op 13-4-1955, getrouwd met Auke vd Heide, geboren te Oosternijkerk op 9-5-1955. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Oebele Harmsma, geboren te Oldeboorn op 19-3-1957, volgt VIIn.

        3. Lutske Aeltsje (Lutske) Harmsma, geboren te Oldeboorn op 9-7-1959, getrouwd te Gerrit Arjaans, geboren te Dokkum op 2-10-1957. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        4. Sible Harmsma, geboren te Oldeboorn op 3-6-1963, volgt VIIo.

          

VIk.         Marten Harmsma, geboren te Drachten op 6-8-1906, zoon van Ve, voormalig beroepsofficier bij de Koninklijke landmacht, overleden te Leidschendam op 2-11-1992, getrouwd te Leiden op 5-3-1934 met Helena Alida Witteman, geboren te Leiden op 25-9-1910, overleden te Leiden op 7-1-2004.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Marten Harmsma, geboren te Leiden op 3-5-1935, volgt VIIp.

          

VIl. Anne Georgius Lambertus [Anne] Harmsma, geboren te Groningen op 10-4-1921, zoon van Vh, overleden te Groningen op 9-5-2001, voor de eerste maal getrouwd op 28-10-1946 (10-4-1947 voor de kerk) met Klaziena Mecheline [Sien] Brinkhuizen, geboren te Groningen op 20-9-1917, overleden te Groningen op 27-2-1993.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Geertruida Margaretha Maria [Truus] Harmsma, geboren te Groningen op 8-10-1948, getrouwd op 17-12-1974 met Pieter Martinus [Pim] van de Broek, geboren te Amsterdam op 13-9-1950. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Augustinus Lambertus Georgius [Guus] Harmsma, geboren te Groningen op 2-11-1949.

        3. Margaretha Johanna Harmsma, geboren te Groningen op 21-1-1952, getrouwd op 18-7-1974 met Hubertus Kuilenberg, geboren te Groningen op 5-2-1948. Uit dit huwelijk 1 kind.

        4. Agnes Cecilia Harmsma, geboren te Groningen op 30-10-1953, getrouwd met Jan Willem Goed. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Groningen op 10-1-1995 met Alberdina Barelina Arends, geboren te Eelde op 22-8-1926.

      

VIm.   Georgius Lambertus [Sjors] Harmsma, geboren te Groningen op 21-5-1925, zoon van Vh, gelddrukker, overleden te Haarlem op 26-7-2009, getrouwd op 18-8-1954 met Johanna Hendrica [Ans] Bouwman, geboren te Haarlem op 7-10-1925, overleden te Haarlem op 18-3-2017.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Georgius Martinus [Sjors] Harmsma, geboren te Haarlem op 26-12-1959, overleden te Haarlem op 29-5-1978 (2-6 gecremeerd te Driehuis-Westerveld).

        2. Marius Lambertus [Max] Harmsma, geboren te Haarlem op 20-2-1957, overleden te Haarlem op 16-7-1999 (21-7 aldaar gecremeerd).

          

VIn.        Lambertus Gerardus [Bert] Harmsma, geboren te Groningen op 28-6-1930, zoon van Vh, boekhouder, overleden te Haarlem op 14-12-2003, getrouwd te Haarlem op 18-5-1955 (21-4-1956 voor de kerk) met Theresia Paulina Maria [Paula] van Leeuwen, geboren te Haarlem op 17-10-1932 (dochter van Wilhelmus Antonius van Leeuwen en Maria Berendina Koops), overleden te Haarlem op 23-10-2009. Geëmigreerd naar Canada en eind 1963 weer teruggekomen naar Nederland.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Lambertus Wilhelmus Maria [Bert] Harmsma, geboren te Haarlem op 10-2-1957, volgt VIIq.

        2. Ronald Edward [Ronald] Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 7-9-1960, volgt VIIr.

        3. Helen Bernice [Helen] Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 12-11-1961, getrouwd te Haarlem op 3-5-1989 met Jan Pieter [Jan] Augustin, geboren te Haarlem op 8-1-1962. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        4. Petrus Bernardus [Peter] Harmsma, geboren te Haarlem op 8-1-1964, drs. informatica, getrouwd te Amsterdam op 8-5-2002 met Richard Arthur [Richard] Kruger, geboren 13-6-1965.

VIo.        Gerardus Jacobus [Ger] Harmsma, geboren te Groningen op 3-11-1931, overleden te Moorpark (California, USA) op 27-5-2010, zoon van Vh, getrouwd op 11-11-1953 met Mathilda Elisabeth [Til] Moerkerk, geboren te Haarlem op 8-7-1929. Geëmigreerd naar Canada en later woonachtig in Nevada en California USA.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Robert Frank [Robert] Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 14-3-1955, volgt VIIs.

        2. Randall Steven [Randy] Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 7-9-1958, overleden in Nevada USA op 25-9-2004.

        3. Sharon Irene [Sharon] Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 16-9-1960, getrouwd op 2-6-1984 met Renald Anthony Loniero, geboren te Pittsburg Pennsylvania USA op 13-4-1956. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

          

VIp.        Martinus Hendrik [Martin] Harmsma, geboren te Groningen op 6-3-1937, zoon van Vh, meubelverkoper, getrouwd op 27-12-1960 (21-1-1961 voor de kerk) met Geertruida Maria Johanna [Truus] Clous, geboren te Haarlem op 4-1-1939.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Liliane Gerarda Maria [Lilian] Harmsma, geboren te Amsterdam op 19-9-1963, getrouwd met Ad van Nieuwenhuize. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Paulus Adriaan Gerardus [Paul] Harmsma, geboren te Amsterdam op 7-11-1965.

          

VIq.        Jacobus Johannes [Ko] Harmsma, geboren te Groningen op 10-1-1940, zoon van Vh, administrateur, overleden te Groningen op 16-2-2007, voor de eerste maal getrouwd te Amsterdam op 1-6-1965 met Agneta Cornelia [Agnes] Beurze, geboren te Amsterdam op 1-6-1944.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Antonius Lambertus Jacobus [Ton] Harmsma, geboren te Alkmaar op 8-10-1969, volgt VIIss.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Hoogezand-Sappemeer op 1-10-1985 met Tjetje [Jetty] de Vries, geboren te Opsterland op 19-5-1945.

      

VIr.         Anne Harm Harmsma, geboren te Assen op 4-6-1930, zoon van Vi, kok, overleden te Arnhem op 30-5-1989, getrouwd te Arnhem op 31-1-1959 met Anna Mulder, geboren te Ten Boer op 23-6-1933.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Martinus Hendrik Harmsma, geboren te Arnhem op 27-8-1960, samenlevend met Tanja Alice Kool, geboren te Emmen op 7-2-1963.

        2. Dieuwerke [Didi] Harmsma, geboren te Arnhem op 5-8-1963, getrouwd met Raci Sener, geboren te Bayburt Turkije op 1-9-1959. Uit dit huwelijk 1 kind.

          

VIs.         Harm Anne Harmsma, geboren te Groningen op 3-4-1932, zoon van Vi, kelner, overleden te Groningen op 30-8-1993, getrouwd te Groningen op 9-7-1956 met Harmina Nijland, geboren te Groningen op 31-7-1935, overleden te Groningen op 7-1-1998.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Lammegien Harmina [Gineke] Harmsma, geboren te Groningen op 27-9-1957, voor de eerste maal getrouwd op 14-10-1977 met F.R. Sissing, uit dit huwelijk 2 kinderen. Voor de tweede maal getrouwd op 24-10-1986 met Onno Pool, ook uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Martinus Wietse Harmsma, geboren te Groningen op 6-7-1960, volgt VIIt.

          

VIss.       Cornelis Sjoerd Harmsma, geboren op 19-4-1937, zoon van Vj,  getrouwd te Pretoria met Louise Venter.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Cornelia Hendrika Harmsma, geboren te Pretoria op 25-12-1960, overleden te Pretoria op 14-5-1982 (auto-ongeluk).

        2. Adriana Petronella Harmsma, geboren te Pretoria op 25-12-1960, overleden te Pretoria op 25-5-1982 (auto-ongeluk), getrouwd te Pretoria op 28-11-1981 met Gijs Geijser, geboren 1-7-1959, overleden op 1-5-1982 (auto-ongeluk).

        3. Hendrik Harmsma, geboren te Pretoria op 30-4-1965, overleden te Pretoria op 30-4-1965.

Voor de tweede keer getrouwd met Anna Margrietha van Looyen op 10-12-1983.

Voor de derde keer getrouwd met Annatha Sophia Visagie op 28-6-1999.

VIt.         Hendrik Harmsma, geboren te Vriezenveen op 18-7-1909, zoon van Vk, notaris, overleden te Drachten op 31-12-1995, getrouwd te Slochteren op 2-9-1938 met Johanna Maaike Beijer, geboren op 10-9-1909, overleden te Drachten op 4-10-1998.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jeannette Sigrid Harmsma, geboren te Drachten op 19-5-1940, getrouwd met Jakob [Jaap] Heeres, geboren te Ter Apel op 17-8-1940, overleden te Groningen op 11-8-2015. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Ate Pieter Oebele Harmsma, geboren te Aalten op 28-8-1942, volgt VIIu.

        3. Hendrik Willem Anton Harmsma, geboren te Aalten op 6-6-1946, volgt VIIv.

          

VIu.        Willem Harmsma, geboren op 30-9-1913, zoon van Vk, voormalig burgemeester van Opsterland en Leeuwarden, overleden te Amsterdam op 11-11-1966 (16-11 begraven te Olterterp), getrouwd te Hilversum op 11-5-1938 met Greta Cornelia Otten, geboren te Amsterdam op 9-5-1909, overleden te Olterterp op 13-11-1984.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Johanna Janneke Harmsma, geboren te Voorburg op 19-9-1941, getrouwd te Beetsterzwaag op 1-5-1970 met Frans Geelen. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Hiltje Eveline Harmsma, geboren te Voorburg op 20-9-1942, vakreferente informatica TUT, getrouwd met Bert Wuite. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        3. Marguerite Elske Pacifera Harmsma, geboren te Voorburg op 6-4-1945, fysiotherapeute, getrouwd te Beetsterzwaag op 19-11-1971 met Willem Visser. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        4. Karen Maria Aletta Harmsma, geboren te Voorburg op 26-10-1946, overleden te Voorburg op 6-12-1946.

        5. Brigitta Christine Harmsma, geboren te Olterterp op 20-12-1950.

        6. Afke Maria Catharine Harmsma, geboren te Olterterp op 5-1-1952, getrouwd met Moshe Mousai. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Overleden te Tel-Aviv op 26-3-2017.

        7. Oebele Jan Willem [Jan] Harmsma, geboren te Olterterp op 24-1-1955.

          

VIv.        Koenraad Harmsma, geboren te Hasselt op 22-6-1915, zoon van Vk, overleden te Haren op 11-3-1998, getrouwd te Haren op 14-10-1953 met Lucretia Alida van de Laan, geboren te Dalem op 1-5-1915, overleden op 19-10-2004.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jeanette Lucretia Harmsma, geboren te Haren op 19-6-1953, getrouwd te Rotterdam op 26-8-1983 met Arie Stolk. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

          

VIw.        Jacobus Nicolaas Harmsma, geboren te Hasselt op 31-7-1918, zoon van Vk, bakker, overleden te Leeuwarden op 29-11-1991, getrouwd te Opsterland op 31-8-1960 met Wietske Tjeerdsma, geboren te Opsterland op 22-2-1921.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Janneke Harmsma, geboren te Tietjerksteradeel op 6-10-1961, getrouwd op 9-6-1988 met A. Kootstra.

        2. Hiltje Harmsma, geboren te Tietjerksteradeel op 7-9-1963, getrouwd op 3-10-1984 met H. van der Mark. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

          

VIx.         Hendrik Harmsma, geboren te Suameer op 17-10-1910, zoon van Vl, arts, overleden te Rotterdam op 28-9-1964 (1-10 begraven te Charlois), getrouwd te Rotterdam op 12-5-1938 met Adriaantje vd Sluijs, geboren te Rotterdam op 13-5-1914.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Petronella Hetty Arienne Harmsma, geboren te Rotterdam op 1-3-1940, maatschappelijk werkster, getrouwd te Rotterdam op 17-8-1962 met Reint Tiemen Henkemans, geboren te Rotterdam op 21-11-1937. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        2. Koenraad Hendrik Harmsma, geboren te Rotterdam op 7-12-1942, volgt VIIx.

        3. Tjarda Cornelia Harmsma, geboren te Rotterdam op 10-3-1948, journaliste, overleden te Apeldoorn op 8-12-2016. Getrouwd met Wim Meijer (voormalig Com-misaris der Koningin), geboren te Harkstede op 16-8-1939.

          

VIy.        Jan Harmsma, geboren te Tiet-sjerksteradeel op 3-1-1915, zoon van Vl, tandarts, overleden te Rotterdam op 28-11-1995, voor de eerste maal getrouwd op 19-1-1939 met Elisabeth vd Velde, geboren op 28-12-1916.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Johanna Hetje Harmsma, geboren te Rotterdam op 13-3-1940, getrouwd op 31-8-1962 met Carolus Bernardus Nicolas, geboren te Den Haag op 7-10-1930, voormalig be-roepsofficier Korps Mariniers. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Elisabeth Harmsma, geboren te Rotterdam op 1-3-1942, getrouwd te Rhoon op 20-6-1964 met mr. Thomas Petrus Wilhelmus Maria Kamphuisen, geboren te Rheden op 3-7-1936. Uit dit huwelijk 4 kin-deren.

        3. Hetje Joan Harmsma, geboren te Rotterdam op 23-2-1951, mondhygieniste, getrouwd te Rhoon op 25-10-1974 met Francis O'Neill Lashley, geboren te Rotterdam op 8-5-1935, kaakchirurg. Uit dit hu-welijk 3 kinderen.

        4. Annelies Boukje Ariëne Jeanette Harmsma, geboren te Rhoon op 14-7-1957, getrouwd te Rhoon op 17-9-1976 met Jean Michel George Eduard Klik, geboren te Amsterdam op 11-9-1949, voormalig korporaal Koninklijke marine. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

      

Voor de tweede maal getrouwd te Roermond op 20-9-1973 met Elisabeth van Deutekom, geboren te Amsterdam op 23-4-1938.

      

VIz.         Johannes Harmsma, geboren te Eesveen op 22-8-1929, zoon van Vn, overleden te Emmen op 28-2-2001, getrouwd te Appingedam op 27-11-1958 met Jakobina Pieterke Reinders, geboren te Appingedam op 14-12-1934.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Martin Jacob Harmsma, geboren te Zelhem op 7-3-1963, getrouwd te Deventer op 26-11-1997 met Belia Swormink, geboren op 12-9-1959.

        2. Elisabeth Jeanette Harmsma, geboren te Emmen op 9-9-1967.

          

VIaa.       Jan Harmsma, geboren te Groningen op 27-2-1935, zoon van Vo, overleden te Oosterstreek 11-4-1996 (16-4 te Meppel begraven), getrouwd te Weststellingwerf op 14-6-1956 met Antje de Boer, geboren te Heerenveen op 20-4-1938.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Catharina Harmsma, geboren te Wolvega op 30-11-1956, getrouwd met Jan Hankel, geboren te Noordwolde op 14-6-1954. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Hendrikus Harmsma, geboren te Wolvega op 14-10-1960, volgt VIIy.

        3. Rinze Jan Harmsma, geboren te Noordwolde op 23-11-1961, overleden te Groningen op 26-6-2011.

        4. Elias Bertus Harmsma, geboren te Noordwolde op 12-4-1964, volgt VIIz.

          

VIab.      Jan Harmsma, geboren te Weststellingwerf op 4-7-1932, zoon van Vp, overleden te Fruitvale, Canada in augustus 1972, getrouwd te Oosterwolde op 5-4-1957 met Tiete Veenstra, geboren te Donkerbroek op 8-11-1933. Geëmigreerd naar en thans nog woonachtig in Canada.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jacob John Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 12-11-1958, volgt VIIaa.

        2. Steven Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 4-9-1962.

        3. Robert Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 20-2-1965, volgt VIIab.

          

VIac.       Frederik Harmsma, geboren te Boyl op 16-11-1935, zoon van Vp, getrouwd op 16-5-1959 met Dikkie Elzinga, geboren te De Hoeve op 16-2-1937.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jacob Wieger Harmsma, geboren te Heerenveen op 2-2-1961, volgt VIIac.

        2. Geesje Bartje Harmsma, geboren te Noordwolde op 19-7-1965.

        3. Barnadette Harmsma, geboren te Noordwolde op 18-4-1972.

          

VIad.      Klaas Harmsma, geboren te Weststellingwerf op 30-1-1938, zoon van Vp, getrouwd op 30-8-1962 met Gees Wierda.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jacob Cornelis Harmsma, geboren op 6-6-1963, volgt VIIad.

        2. Johan Hendrik Harmsma, geboren op 3-7-1965.

        3. Richard Willem Harmsma, geboren op 28-12-1966.

          

VIae.       Rudolf Harmsma, geboren op 8-5-1940, zoon van Vq, getrouwd met Lydia Bauschert, geboren te Wiltingen BRD op 21-7-1943. Woonachtig in Duitsland.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Silvia Christel Harmsma, geboren te Saarbourg BRD op 19-11-1966.

        2. Michael Harmsma, geboren te Saarbourg BRD op 21-9-1970.

        3. Nicole Harmsma, geboren te Saarbourg BRD op 5-10-1973.

        4. Rudolf Harmsma, geboren te Merzig BRD op 5-9-1981.

          

VIaf.       Willem Alfred Harmsma, geboren te Maastricht op 22-7-1935, zoon van Vs, getrouwd te Hagen BRD op 11-8-1961 met Erika Klara Lersch, geboren te Hagen BRD op 7-8-1940. Woonachtig in Duitsland.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Iris Harmsma, geboren te Hagen BRD op 3-3-1962, getrouwd met Edmund Balsies, geboren te Ennepetal-Vörde BRD op 24-9-1960. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

          

VIag.      Hans-Joachim Harmsma, geboren te Kamen BRD op 30-10-1947, zoon van Vu, getrouwd en inmiddels gescheiden, woonachtig in Duitsland.

       Kinderen uit dat huwelijk:

        1. Yvonne Harmsma, geboren te Unna BRD op 24-6-1975.

        2. Simone Harmsma, geboren te Unna BRD op 5-7-1978.

          

VIah.      Hendrik Harmsma, geboren te Opeinde op 6-7-1915, zoon van Vv, overleden te Doezum op 17-12-1978, getrouwd te Smallingerland op 10-2-1939 met Beitske Bekkema, geboren te Achtkarspelen op 6-5-1917, overleden te Drachten op 2-10-1990.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Willemke Harmsma, geboren te Boelenslaan op 12-2-1937, getrouwd op 20-7-1956 met Alle Hooyenga, geboren te Suameer op 1-5-1932, overleden te Opeinde op 14-2-1995. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

        2. Iebeltje Harmsma, geboren te Boelenslaan op 2-6-1939, getrouwd op 8-7-1960 met Jan Gerritz Hulzinga, geboren te Noordwolde op 1-6-1940.

        3. Antje Harmsma, geboren te Opeinde op 8-9-1940, getrouwd te Grootegast op 22-6-1962 met Ritske Tabe Auke Pool, geboren te Ureterp op 26-10-1937.

        4. Poppe Harmsma, geboren te Opeinde op 6-11-1941, getrouwd te Opeinde op 23-8-1967 met Teerdske Veenstra, geboren te Nijbeets op 27-4-1943.

        5. Anne Harmsma, geboren te Opeinde op 3-12-1957, volgt VIIae.

          

VIai.        Pieter Harmsma, geboren te Smallingerland op 29-10-1929, zoon van Vv, getrouwd te Drachten op 31-7-1952 met Hinke vd Wal, geboren op 5-8-1933. Woonachtig in Canada.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Wietske Shirley Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 14-6-1953, getrouwd te Athens Canada op 28-6-1975 met Wayne Schaafsma, geboren te Lynhurst Canada op 24-7-1953. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        2. Poppe Paul Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 6-2-1955, volgt VIIaf.

        3. Evelyn Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 19-3-1957, getrouwd op 28-6-1980 met Ronald Abraham Dullemond. Uit dit huwelijk 1 kind.

        4. Richard Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 18-10-1958, volgt VIIag.

        5. Hendrik Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 6-8-1961. Gehandicapt.

          

VIaj.     Hendrik Harmsma, geboren te Oudega op 21-11-1923, zoon van Vw, overleden op 9-9-2000, getrouwd op 17-5-1962 met Pietje Jongsma, geboren te Oudega op 17-3-1935.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Johannes Harmsma, geboren te Oudega op 6-8-1960, volgt VIIah.

        2. Eelkje Harmsma, geboren te Oudega op 5-7-1963, getrouwd met Jacob Kooistra, geboren te Garijp op 26-11-1956. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        3. Thea Harmsma, geboren te Oudega op 8-11-1965.

        4. Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 2-7-1969, volgt VIIai.

          

VIak.       Folkert Harmsma, geboren te Oudega op 17-1-1926, zoon van Vw, overleden te Smallingerland op 23-12-2000, getrouwd te Smallingerland op 29-5-1952 met Aaltje Debreczeny, geboren te Oudega op 2-8-1928, overleden te Smallingerland op 1-4-2000.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Elizabeth Harmsma, geboren te Oudega op 19-4-1953, getrouwd met Johannes vd Velde, geboren te Nijega op 7-3-1939.

        2. Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 25-5-1954, ziekenverzorger, overleden te Vlissingen op 14-8-1981.

        3. Eelkje Harmsma, geboren te Oudega op 1-7-1956, getrouwd met Gert Tuma, geboren te Anjum op 25-4-1956.

        4. Esther Harmsma, geboren te Oudega op 1-7-1956, getrouwd met Wiebe Riemersma, geboren te Suameer op 23-12-1952.

        5. Jozef Harmsma, geboren te Oudega op 7-8-1959, getrouwd met Eelkje Witteveen, geboren te Opende op 23-9-1963.

        6. Hendrik Harmsma, geboren te Drachten op 29-12-1968.

=========== Zevende generatie ============

          

VIIa.       Albert Harmen Harmsma, geboren te Drachten op 16-3-1927, zoon van VIa, overleden te Nijmegen op 31-8-1994, getrouwd met Janke Faakje Dijkstra, geboren te Zwolle op 8-7-1929.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harmen Albert Harmsma, geboren te Arnhem op 4-12-1959, volgt VIIIa.

        2. Marjan Harmsma, geboren te Maurik op 15-10-1961, getrouwd te Texel op 10-10-1991 met Jacobus Hugo Baas, geboren te Vlaardingen op 6-6-1965. Uit dit huwelijk 1 kind.

          

VIIb.       Albert [Bert] Harmsma, geboren te Alkmaar op 7-2-1935, zoon van VIb, dierenarts, getrouwd met Hendrika Maria [Hennie] Horsting, geboren te Arnhem op 24-4-1936, overleden te Borculo op 23-12-1989 (28-12 gecremeerd te Dieren).

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Tjeerd Lippe Harmsma, geboren te Utrecht op 23-4-1960, volgt VIIIb.

        2. Mechtilde [Hilde] Harmsma, geboren te Vorden op 5-12-1962, getrouwd te Vorden op 3-11-1990 met Romke Jan de Vries, geboren te Rotterdam op 7-7-1960. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        3. Dieke Harmsma, geboren te Vorden op 5-12-1964, woont samen met Emile François Leon Hubert Marie Hezemans, geboren te Eindhoven op 26-10-1964. Uit deze relatie 1 kind.

        4. Winne Johanna Harmsma, geboren te Vorden op 8-6-1967, getrouwd te Wageningen op 26-3-1999 met Willem [Wilger] Geerlof van den Hoven, geboren te Wageningen op 25-6-1970. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

        5. Folkert Jan Harmsma, geboren te Vorden op 19-11-1970, volgt VIIIc.

          

Voor de tweede maal getrouwd te Vorden op 25-3-1994 met Jeanne [San] Maria van Eijl, geboren te Ginneken en Bavel op 12-11-1932.


VIIc.       Oebele Harmsma, geboren te Swichum op 5-9-1945, zoon van VId, managementconsultant, getrouwd met Maria Adriana van de Dries, geboren te Wolfhaartsdijk op 22-3-1948.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sjoerd Rogier Harmsma, geboren te Lelystad op 15-2-1976, overleden te Amsterdam op 2 juni 2005.

        2. Marieke Manou Harmsma, geboren te Lelystad op 14-12-1977.

        3. Joost Maarten Harmsma, geboren op 13-7-1981.

          

VIId.       Jan Freerk Harmsma, geboren te Swichum op 30-10-1947, zoon van VId, notaris te Joure, getrouwd geweest met W.R. Oldenbanning.

       Kinderen uit dat huwelijk:

        1. Jacob Gerard Harmsma, geboren te Lelystad op 23-12-1975, volgt VIII-cb.

        2. Heidi Remke Harmsma, geboren te Lelystad op 1-4-1977.


Voor de tweede maal getrouwd in 2000 met A.H.M. Boekema.

          

VIIe.       Johan Christiaan [Johan] Harmsma, geboren te Bergum op 26-10-1950, zoon van VIe, getrouwd met Maria [Ria] Zegers, geboren te Nijmegen op 30-4-1949.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Rudmer Harmsma, geboren op 10-9-1984.

        2. Martin Harmsma, geboren op 2-2-1986.

          

VIIf.        Christiaan Hendrik [Chris] Harmsma, geboren te Zeist op 12-11-1957, zoon van VIe, getrouwd met Juliana Tiny [Juul] de Groot, geboren te Emmeloord op 24-1-1957.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Judith Juliana [Judith] Harmsma, geboren op 4-5-1992.

        2. Max Christiaan [Max] Harmsma, geboren op 29-7-1994.

          

VIIg.       Pieter Harmsma, geboren te Oldeboorn op 16-9-1949, zoon van VIf, biotechnisch laborant, getrouwd te Sleen op 3-4-1975 met Frieda Johanna Maria Bakker, geboren te Emmen op 12-10-1951, verpleegkundige.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harmen Pieter Harmsma, geboren te Den Horn op 26-4-1978.

        2. Mathilde Friederika Harmsma, geboren te Den Horn op 9-11-1979, samenwonend met Marcel Zunnenberg, geboren te Leeuwarden op 17-12-1965. Uit deze relatie 1 kind.

          

VIIh.       Anne Harmsma, geboren te Heerenveen op 7-8-1951, zoon van VIf, advocaat, getrouwd te Roden op 5-9-1975 met Ilse Yvonne Theunissen, geboren op 11-1-1953. Woonachtig te Suriname.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Valerie Pauline Roxanne Harmsma, geboren te Paramaribo, Suriname op 8-2-1989.

        2. Roger Rudy Marterre Harmsma, geboren te Paramaribo, Suriname op 2-4-1990.

          

VIIi.        Oebele Harmsma, geboren te Leeuwarden op 12-5-1941, zoon van VIg, gemeente-ambtenaar, overleden te Dokkum op 16-1-1994 (aldaar begraven), getrouwd te Leeuwarden op 17-3-1966 met Grietje Scheper, geboren te Onstwedde op 6-5-1943.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Gelske Frederika Harmsma, geboren te Dokkum op 12-12-1966.

        2. Peter Johan Harmsma, geboren te Leeuwarden op 23-1-1969, volgt VIIIcc.

          

VIIj.        Hendrik Harmsma, geboren te Leeuwarden op 2-8-1946, zoon van VIg, getrouwd op 29-5-1968 met Ankje vd Hoop, geboren te Leeuwarden op 2-8-1946.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sophia Antoinet Harmsma, geboren te Leeuwarden op 27-2-1970, getrouwd te Zuidwolde op 17-09-1999 met René Beuving, geboren te Pesse op 25-05-1968. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

        2. Esther Angelique Harmsma, geboren te Leeuwarden op 22-4-1972.

        3. Monique Thérèse Harmsma, geboren te Franeker op 15-9-1978.

          

VIIk.       Pieter Harmsma, geboren te Leeuwarden op 29-6-1952, zoon van VIg, logopedist, getrouwd met Magda H. Bakker, logopediste.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Tim Harmsma.

        2. Flip Harmsma.

        3. Pieter J. Harmsma.

        4. Bram Harmsma.

          

VIIl.        Oebele [Oebele] Harmsma, geboren te Oldeboorn op 19-10-1947, zoon van VIh, bouwkundige, getrouwd te Joure op 21-6-1973 met Jeltje [Jeltje] Steunebrink, geboren te Grouw op 4-2-1949. Inmiddels gescheiden.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Sybren Harmsma, geboren te Harlingen op 5-6-1979.

        2. Jeltsje Richtsje Harmsma, geboren te Harlingen op 18-12-1982.

          

VIIm.      Hindrik Harmsma, geboren te Utingeradeel op 28-1-1950, zoon van VIh, getrouwd te Groningen op 19-4-1973 met Klaaske Hiltje van Houten, geboren te Groningen op 14-8-1951.

       Kinderen uit dit huwelijk:
      1. Marije Aly [Marije] Harmsma, geboren te Leeuwarden op 2-1-1979, mr. drs., juriste bij de Gemeente Groningen, samenwonend met Jacob Dijkstra, geboren te Leeuwarden op 24-1-1976. Uit deze relatie twee kinderen.

        2. Sanne Jelly Harmsma, geboren te Leeuwarden op 8-1-1981.

        3. Jonne Sybren Harmsma, geboren te Leeuwarden op 21-7-1986.

          

VIIn.       Oebele Harmsma, geboren te Oldeboorn op 19-3-1957, zoon van VIj, getrouwd te Menuldumadeel op 23-6-1989 met Wilhelmina (Willy) Greijdanus, geboren te Leeuwarden op 31-8-1959.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Jurjen Harmsma, geboren te Leeuwarden op 8-12-1990.

        2. Jouke Harmsma, geboren te Leeuwarden op 9-3-1993.

        3. Anke Harmsma, geboren te Leeuwarden op 25-11-1994.

          

VIIo.       Sible Harmsma, geboren te Oldeboorn op 3-6-1963, zoon van VIj, samenlevend met Els Muller.

       Kinderen uit deze relatie:

        1. Jelle Harmsma, geboren te Groningen op 13-7-1997.

        2. Koen Harmsma, geboren te Groningen op 18-5-1999.

          

VIIp.       Marten Harmsma, geboren te Leiden op 3-5-1935, zoon van VIk, getrouwd op 30-12-1971 met Louiza Hendrika Sloos, geboren te Leiden op 24-4-1942.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Marcel Dick Harmsma, geboren te Leiden op 24-12-1969, volgt VIIId.

        2. Jeannette Martine Harmsma, geboren te Alphen aan de Rijn op 11-11-1973, ing. bouwkunde.

          

VIIq.       Lambertus Wilhelmus Maria Harmsma, geboren te Haarlem op 10-2-1957, zoon van VIn, software-adviseur, getrouwd te Haarlem op 11-12-1986 met Petronella Maria Margreta Valenteyn (en inmiddels gescheiden), geboren te Haarlem op 31-8-1964.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Danique Harmsma, geboren te Haarlem op 23-1-1987.

        2. Mike Harmsma, geboren te Haarlem op 10-4-1990.

          

VIIr.        Ronald Edward Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 7-9-1960, zoon van VIn, beroepsofficier bij de Koninklijke marechaussee, getrouwd te Breda op 18-11-1983 met Goverdina Adriana Maria Verwijmeren, geboren te Breda op 15-2-1963.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Nicole Dimphy Harmsma, geboren te Zeven BRD op 19-12-1986, getrouwd op 8-7-2016 te Breda met Jeroen Antonius Hendrikus Wilhelmus Bosmans, geboren te Breda op 1-11-1986. Uit deze relatie 1 kind.

          

VIIs.       Robert Frank Harmsma, geboren te London Ontario Canada op 14-3-1955, zoon van VIo, bouwkundig ingenieur, getrouwd met Catherina Mary Foley, geboren te Pleasenton California USA op 9-11-1955. Woonachtig te Nevada USA.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Christine Shaleen Harmsma, geboren te Thousand Oaks California USA op 1-11-1980.

        2. Teresa Mathilda Harmsma, geboren te Thousand Oaks California USA op 8-7-1983.

        3. Tracie Maria Harmsma, geboren te Thousand Oaks California USA op 20-8-1990.

          

VIIss.       Antonius Lambertus Jacobus Harmsma, geboren te Alkmaar op 8-10-1969, zoon van VIq, onderofficier bij de Koninklijke Luchtmacht, getrouwd geweest met Mechilina Cecilia Hoiting, geboren op 19-3-1970. Voor de tweede maal getrouwd op 1-5-2003 met Doris Meijer, geboren te Walsrode BRD op 7-10-1971.

       Kinderen uit deze relatie:

        1. Maximilian Alexander Harmsma, geboren te Wijk bij Duurstede op 15-8-2005.


VIIt.        Martinus Wietse Harmsma, geboren te Groningen op 6-7-1960, zoon van VIs, getrouwd op 26-4-1993 met Anneke Bloem, geboren te Nieuw-Scheemda op 11-9-1966.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Devon Harmsma, geboren te Den Boer op 20-6-1993.

        2. Carmen Harmsma, geboren te Den Boer op 27-9-1995.

          

VIIu.       Ate Pieter Oebele Harmsma, geboren te Aalten op 28-8-1942, zoon van VIt, getrouwd met Joke van der Vlies.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Ruth Harmsma.

        2. Matt Harmsma.

          

VIIv.       Hendrik Willem Anton Harmsma, geboren te Aalten op 6-6-1946, zoon van VIt, overleden te Den Haag op 5-4-2004, getrouwd met Carolina Wilhelmina Amsing, geboren te Putten op 26-2-1954.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Harm Koen Harmsma, geboren te Den Haag op 23-9-1988.

        2. Sara Florin Harmsma, geboren te Den Haag op 29-6-1991.

      

VIIx.        Koenraad Hendrik Harmsma, geboren te Rotterdam op 7-12-1942, zoon van VIx, chirurg, getrouwd te Rotterdam op 21-3-1969 met Leonieke Kalt, geboren op 21-3-1946.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Liselore Joanne Harmsma, geboren op 22-4-1972.

        2. Hendrik Koene Harmsma, geboren te Rotterdam op 22-5-1974.

          

VIIy.       Hendrikus Harmsma, geboren te Wolvega op 14-10-1960, zoon van VIaa, getrouwd te Heerenveen op 3-10-1986 met Froukje Kalsbeek, geboren te Lippenhuizen op 31-8-1959.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Edwin Jan Harmsma, geboren te Heerenveen op 20-2-1989.

          

VIIz.        Elias Bertus Harmsma, geboren te Noordwolde op 12-4-1964, zoon van VIaa, getrouwd te Steenwijk op 3-6-1994 met Margreet Lammie van Laar, geboren te Fluitenberg op 4-2-1969.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. René Harmsma, geboren te Meppel op 23-2-1995.

        2. Mark Harmsma, geboren te Oosterstreek op 18-12-1996.

          

VIIaa.     Jacob John Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 12-11-1958, zoon van VIab, supermarkteigenaar, getrouwd te Kologna Canada op 10-7-1987 met Sandy Lins, geboren te Trail Ontario Canada op 14-2-1962. Woonachtig in Canada.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Clifford Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 31-12-1987.

        2. Ashley Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 26-9-1989.

        3. Jill Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 6-5-1994.

          

VIIab.     Robert Harmsma, geboren te Trail Ontario Canada op 20-2-1965, zoon van VIab, getrouwd met Tracey King, geboren op 21-6-1974. Woonachtig in Canada.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Ryan Harmsma, geboren te Canada op 18-1-1997.

          

VIIac.     Jacob Wieger Harmsma, geboren te Heerenveen op 2-2-1961, zoon van VIac, getrouwd met Martje Hoekstra, geboren te Wolvega op 7-10-1963.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Mike Harmsma, geboren te Heerenveen op 28-4-1992.

          

VIIad.     Jacob Cornelis Harmsma, geboren te Oosterwolde (FR) op 6-6-1963, zoon van VIad, getrouwd met Anja Schoonhoven, geboren te Oosterwolde (GLD) op 24-7-1964.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Geesje Klaziene [Geeske] Harmsma, geboren op 3-9-1994 te Roosendaal.

        2. Hendrik Evert [Ive] Harmsma, geboren op 29-1-1998 te Dronten.

        3. Johannes Dirk [Anne] Harmsma, geboren op 11-5-2002 te Lelystad.

        4. Jakob Kornelis [Jilke] Harmsma, geboren op 11-5-2002 te Lelystad.


VIIae.     Anne Harmsma, geboren te Opeinde op 3-12-1957, zoon van VIah, getrouwd met Antje Bontje Lykelema, geboren te Drachten op 12-1-1960.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Minke Bonnie Harmsma, geboren te Drachten op 29-12-1982.

        2. Hendrik Harmsma, geboren te Drachten op 28-2-1986.

          

VIIaf.      Poppe Paul [Paul] Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 6-2-1955, zoon van VIai, houtbewerker, getrouwd te Athens Canada op 20-5-1978 met Maria Henriette [Maria] Monster, geboren op 9-5-1957. Woonachtig in Canada.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Timothy Paul [Tim] Harmsma, geboren te Lethbridge Canada op 4-5-1983, volgt VIII-e.

        2. Andrew Blair Harmsma, geboren te Lethbridge Canada op 23-2-1985.

        3. Jason Robert Harmsma, geboren te Brockville Canada op 26-2-1988.

        4. Kevin James Harmsma, geboren te Brockville Canada op 10-7-1990.

          

VIIag.     Richard Harmsma, geboren te Brockville Ontario Canada op 18-10-1958, zoon van VIai, loodgieter, getrouwd te Williamsburg Canada op 3-6-1983 met Sylvia Margaret de Jong, geboren te Winchester Canada op 22-8-1963. Woonachtig in Canada.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Serena May Harmsma, geboren te Brockville Canada op 13-4-1987.

        2. Ashley Heather Harmsma, geboren te Brockville Canada op 31-8-1988.

        3. Dustin Peter Harmsma, geboren te Brockville Canada op 24-2-1993.

          

VIIah.     Johannes Harmsma, geboren te Oudega op 6-8-1960, zoon van VIaj, getrouwd met Antje vd Meulen, geboren te Donkerbroek op 13-12-1965.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Roelfke Harmsma, geboren te Oudega op 23-9-1986.

        2. Pietje Harmsma, geboren te Oudega op 1-3-1989.

        3. Anje Eelkje Harmsma, geboren te Oudega op 27-1-1991.

          

VIIai.      Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 2-7-1969, zoon van VIaj, getrouwd met Aafie de Vries, geboren te Oudega op 28-12-1968.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Hendrik Rinze Harmsma, geboren te Oudega op 11-4-1995.

        2. Ineke Harmsma, geboren te Oudega op 22-11-1999.

=========== Achtste generatie ============

VIIIa.        Harmen Albert Harmsma, geboren te Arnhem op 4-12-1959, zoon van VIIa, getrouwd te Assen op 21-12-1990 met Margriet Tijmes, geboren te Assen op 4-10-1967.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Wietse Harmen Harmsma, geboren te Assen op 28-1-1996.

        2. Folkert Reinder Harmsma, geboren te Assen op 24-7-1998.

VIIIb.        Tjeerd Lippe Harmsma, geboren te Utrecht op 23-4-1960, zoon van VIIb, getrouwd te Utrecht op 13-10-2000 met Manuela Flüggen, geboren te Dacca Pakistan op 16-9-1968.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Meike Harmsma, geboren te Culemborg op 25-5-2003.

        2. Simon Harmsma, geboren te Culemborg op 12-4-2005.


VIIIc.        Folkert Jan Harmsma, geboren te Vorden op 19-11-1970, zoon van VIIb, getrouwd op 12-3-1999 te Borculo met Margaret Klein Poelhuis, geboren te Haaksbergen op 28-2-1964.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Baukje Harmsma, geboren te Winterswijk op 26-5-1999.

        2. Lobke Harmsma, geboren te Winterswijk op 21-8-2000.


VIIIcb.        Jacob Gerard [Jaap] Harmsma, geboren te Lelystad op 23-12-1975, zoon van VIId, getrouwd te Joure op 8-10-2008 met Mirjam Zijlstra, geboren te Haskerland op 10-7-1976.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Thomas Harmsma, geboren te Heerenveen op 15-1-2008.

        2. Stefan Harmsma, geboren te Sneek op 11-6-2009.


VIIIcc.        Peter Johan Harmsma, geboren te Leeuwarden op 23-1-1969, zoon van VIIi, getrouwd te Utrecht op 16-4-2004 met Rita Budiarti, geboren te Jakarta Indonesie op 28-3-1972.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Stefan Harmsma, geboren te Utrecht op 29-12-2004.

        2. Amanda Nuraini Harmsma, geboren te Utrecht op 14-5-2007.


VIIId.        Marcel Dick Harmsma, geboren te Leiden op 24-12-1969, software-adviseur en muzikant, zoon van VIIp, getrouwd te Haule op 25-6-2004 met Matthja Muriël Sterk, geboren op 17-9-1974.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Pien Harmsma, geboren te Leiderdorp op 27-11-2004.

        2. Jette Harmsma, geboren te Leiderdorp op 27-11-2004.

        3. Teuntje Mechtelina Harmsma, geboren te Bodegraven op 10-4-2009.


VIIIe.        Timothy Paul [Tim] Harmsma, geboren te Lethbridge Canada op 4-5-1983, zoon van VIIaf, getrouwd met Amy NN, geboren op xx.

       Kinderen uit dit huwelijk:

        1. Ethan Harmsma, geboren te xx.

        2. Brody Harmsma, geboren te xx.

        3. Jacob Harmsma, geboren te xx, overleden te Brockville Canada op 7-5-2008. De Groningse familie:

=========== Eerste  generatie ============

I.                 Harm Alberts, landbouwer, getrouwd te Holwierde (Bierum) op 15-2-1756 met Grietje Kornelis.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

                         1. Albert Harms Harmsma, gedoopt te Holwierde op 11-3-1759, volgt IIa.

                         2.   Kornelis Harms Harmsma, volgt IIb.


=========== Tweede generatie ============

IIa. Albert Harms Harmsma, gedoopt te Holwierde (Bierum) op 11-3-1759, zoon van I, landbouwer, overleden te Bierum op 9-9-1818, getrouwd te Bierum op 4-10-1816 met Hindrikje Hindriks Allershof, gedoopt te Uithuizermeeden op 9-2-1794.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

                         1. Harm Alberts Harmsma, geboren te Holwierde (Bierum) op 24-7-1817, volgt III.

                         2. Albert Harmsma, geboren te Holwierde (Bierum) op 10-4-1819, overleden te Bierum op 19-7-1848, getrouwd met C.P. Wiertsema.

          

IIb.             Kornelis Harms Harmsma, zoon van I, landbouwer, getrouwd met Hiltje Jans.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

1. Aaltje Kornelis Harmsma, geboren ongeveer in 1793, trouwt op 25-5-1822 te Holwierde met Jan Ennes Olsmeijer, geboren ongeveer 1801.

2. Grietje Kornelis Harmsma, trouwt op 22-11-1822 te Bierum met Pieter Ites Oosterheerd.


=========== Derde generatie ============

III.              Harm Alberts Harmsma, geboren te Holwierde (Bierum) op 24-7-1817, zoon van II, getrouwd te Winsum op 24-7-1854 met Aaltje Hindriks Tenting, geboren te Obergum (Winsum), op 8-10-1818, naaister.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

                         1. Hindertje Harmsma, geboren te Obergum in 1857, hoedenmaakster en later logementshoudster, trouwt op 4-12-1880 te Winsum met Jan de Roo, geboren te Winsum in 1857.

                         2. Hendrik Harmsma, geboren te Winsum op 12-2-1860, volgt IV.

          


=========== Vierde generatie ============

IV.              Hendrik Harmsma, geboren te Winsum op 12-2-1860, zoon van III, korenschipper, overleden te Winsum op 5-1-1929, getrouwd te Baflo op 8-5-1890 met Gezina Zeeff, geboren te Baflo op 24-2-1870, overleden te Winsum op 20-12-1951.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

1. Aaltje Harmsma, geboren te Baflo op 30-1-1891, overleden te Groningen op 26-5-1963, getrouwd te Winsum op 29-11-1919 met Krijn Dekker, geboren te Groningen op 10-9-1892. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

                         2. Hermannus Harmsma, geboren te Baflo op 15-12-1892, volgt Va.

                         3. Harm Harmsma, geboren te Baflo op 6-2-1895, overleden op 18-1-1935.

                         4. Gerhardus Harmsma, geboren te Baflo op 1-4-1898, boer, overleden te Winsum op 13-7-1974.

5. Jantje Harmsma, geboren te Baflo op 15-11-1900, overleden te Emmen op 11-5-1988, getrouwd te Winsum op 23-4-1926 met Nanne Groeneveld, geboren te Sappemeer op 24-8-1901, overleden te Groningen op 5-10-1951. Uit dit huwelijk 1 kind.

                         6. Reinder Harmsma, geboren te den Andel op 29-8-1904, volgt Vb.

          


=========== Vijfde generatie ============

Va.       Hermannus Harmsma, geboren te Baflo op 15-12-1892, zoon van IV, landbouwer, overleden te Winsum op 3-5-1971, getrouwd te Hoogkerk op 3-5-1923 met Trijntje Sinninghe, geboren te Hoogkerk op 31-5-1902, overleden te Groningen op 9-1-1986.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

                         1. Hendrik Harmsma, geboren te Hoogkerk op 10-5-1924, volgt VIa.

                         2. Derk Harmsma, geboren te Zuidhorn op 7-1-1928, overleden te Haren op 24-8-2001.


Vb.             Reinder Harmsma, geboren te den Andel op 29-8-1904, zoon van IV, overleden te Winsum op 3-5-1956, getrouwd te Eenrum op 29-4-1933 met Geeske Smit, geboren te Eenrum op 24-3-1910, overleden te Winsum op 17-7-1962.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

1. Gezina Harmsma, geboren te Winsum op 10-7-1934, getrouwd met Heinrich Jan Weber, geboren te Wehe den Hoorn op 6-5-1937.

                         2. Jan Harm Harmsma, geboren te Winsum op 13-1-1936, volgt VIb.

                         3. Aafke Harmsma, geboren te Winsum op 12-3-1939.

                         4. Hendrik Harmsma, geboren te Winsum op 6-8-1940, overleden te Haarlemmermeer op 2-3-2012.

                         5. Harmanna Harmsma, geboren te Winsum op 14-8-1944, overleden te Ureterp op 25-2-2000.

                         6. Gerharda Harmsma, geboren te Winsum op 18-8-1951, getrouwd met Ronald Michael MacDonell op 23-3-1976. Uit dit huwelijk twee kinderen:

                               1. Melanie Madieke Harmsma, geboren 21-8-1976 te Cornwall Ontario Canada, getrouwd in 2001 met Jim Sandercock, geboren 12-8-1971 te Peace River Alberta Canada.

                              2. Melissa Letitia Harmsma, geboren 12-10-1977 te Edmonton Alberta Canada.


=========== Zesde generatie ============

VIa.            Hendrik Harmsma, geboren te Hoogkerk op 10-5-1924, zoon van Va, overleden te Assen op 27-9-2011, schoolhoofd in Assen/Valthermond, getrouwd te Hoogezand op 17-9-1954 met Annechien [Annie] Miedema, geboren te Hoogezand op 14-8-1925.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

1. Renske Trijntje [Rennie] Harmsma, geboren te Valthermond op 1-1-1956, getrouwd met Mattheus Jacob de Boer, geboren te Bedum op 20-4-1953. Uit dit huwelijk 1 kind.

                         2. Harmannus [Herman] Harmsma, geboren te Valthermond op 18-7-1957, overleden te Den Haag op 30 augustus 1999.


VIb.            Jan Harm Harmsma, geboren te Winsum op 13-1-1936, zoon van Vb, overleden te Emmen op 2-2-1998, getrouwd te Onstwedde op 3-8-1967 met Alberdina Henderika Nijhof, geboren te Onstwedde op 22-5-1940.

                         Kinderen uit dit huwelijk:

                         1. Margaretha Harmsma, geboren te Winsum op 24-5-1968.

                               2. Marjan Harmsma, geboren te Winsum op 1-4-1970.>>>> Naar de stamboom foto's

>>>> Terug naar Homepage